BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Abdürrahim İstahrî “kuddise sirruh” -2-

Abdürrahim İstahrî “kuddise sirruh” -2-

Bu zât buyuruyor ki, (Namaz, mühim ibâdet, Şartlarına uyarak kılmalı onu elbet.İlle edep!.. Bu zât buyuruyor ki, (Namaz, mühim ibâdet, Şartlarına uyarak kılmalı onu elbet. Hırsızların büyüğü namazından çalandır, Yâni onu hakkıyla edâdan kaçınandır. Yine dikkat etmezse, kişi mesâisine, Ehemmiyet vermezse yâni vazifesine, İyi yapmıyor ise, işlerini sahiden, O da “Hırsız” demektir, çalmıştır mesâiden. İşte her amelimiz, geçiyor bir bir kayda, Eğer beğenilmezse, birinden gelmez fayda. İnsan, öğrendiğiyle amel eylemelidir, Zîra amelsiz ilim, insana bir vebâldir. Nitekim Resûlullah buyurdu; (Yâ Rabbî, ben, Sana sığınıyorum faidesiz ilimden.) Bir âlim ki, ilminden etmezse istifade, Azâbı da herkesten olur daha ziyade. Dînimizden bir husus öğrenirsek eğer biz, O şeyi tatbik etmek mecbûriyetindeyiz. Yoksa, mahşer gününde sorar ki ona Allah, (Ne için bile bile, işledin bunca günah?) Cevap veremeyince, bu suale o kişi, Mâzallah yakar onu, Cehennemin ateşi. Bu dünya sıcağına bile çok zor dayanmak, Öyleyse her günahtan kaçmalıdır muhakkak.) Bir gün de buyurdu ki; (Bir evliya kişinin, Sohbetine kavuşmak, bir şanstır insan için Böyle kâmil bir velî ele geçerse eğer, Emrine, canla başla itâat îcab eder. Çünkü onun bir içten teveccüh ve nazarı, Siler atar kalpteki, karartı ve pasları. Kalpten “Hubb-i Dünya”yı çıkarabilmek için, Böyle biri lâzımdır, yolu budur bu işin. Eğer ele geçmezse, böyle kâmil bir kişi, Başka bir usul ile halletmeli bu işi. O da, böyle tam kâmil bir islâm büyüğünün, Yazdığı kitapları okumaktır gece-gün. Onların kitapları, nasihat ve sözleri, Edeble okunursa, temizler gönülleri. Çünkü onlar, her sözü, “Allah için” söylerler, Böyle olduğu için, kalplere tesir eder. Edeble okunursa onların kitapları, O mecliste muhakkak, hazır olur ruhları. Kitabı okurken de, yalnız okumamalı, Aile efradıyla birlikte okumalı. Zira sırf “İlim” olur, tek kişi okuyunca, Ve lâkin “Sohbet” olur, birlikte okuyunca. Her iki şekilde de, lâzımdır ille edep, Çünkü budur insanın yükselmesine sebep.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT