BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Marka yatırımına devlet desteği

Marka yatırımına devlet desteği

Türkiye’de sinai ve/veya ticari faaliyette bulunan ve sektörde ünlü bir markaya sahip Türk şirketler veya SDŞ’ler ilgili ülkelerde yapacakları marka tescili ve korunmasına ilişkin giderlerin en fazla 50 bin doları, yurtdışında açacağı birime ilişkin kira giderlerinin yıllık en fazla toplam 200 bin doları kadar destek verilecek.Türkiye’de kendi ünvan ve/veya markasıyla ticari ve sinai faaliyetlerde bulunan şirketler ile sektörel dış ticaret şirketlerinin (SDŞ) uluslararası pazarlarda ürünlerine Türk malı imajı ve marka oluşturmak amacıyla yurtdışında yapacakları marka tescili dahil tanıtım ve tutundurma ile Türk malı imajının yerleşmesine yönelik faaliyetler dolayısıyla yaptıkları giderler için 50 bin ile 300 bin dolar arasında değişen miktarlarda destek verilecek. Konuyla ilgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Türkiye’de sinai ve/veya ticari faaliyette bulunan ve sektörde ünlü bir markaya sahip Türk şirketler veya SDŞ’ler ilgili ülkelerde yapacakları marka tescili ve korunmasına ilişkin giderlerin en fazla 50 bin doları, yurtdışında açacağı birime ilişkin kira giderlerinin yıllık en fazla toplam 200 bin doları kadar destek verilecek. Türk şirket ve SDŞ’lerin ilgili ülkelerde ürünlerine yönelik yoğunlaştırılmış pazarlama tanıtım faaliyetleri (görsel ve yazılı tanıtım, show, defile ve spor müsabakaları sponsorluğu dahil ülke imaj kampanyaları) giderlerinin en fazla 300 bin dolara kadar destek sağlanacak. Ürünle ilgili uluslararası kalite kontrol kuruluşlarından alınacak sertifikasyon giderlerinin en fazla toplam 50 bin dolar kadar desteklenecek. Uluslararası üne sahip bir markanın üretiminde fason olarak çalışan Türk üretici firmanın söz konusu ürünün etiketinde “Made in Turkey/Türkiye” veya ilgili dilde aynı mahiyette bir ibarenin konulmasının ve satışının gerçekleştirildiğinin tevsik edilmesi halinde (ilgili ülke mevzuatına göre bu hususun zorunlu olması halinde bu destek ödenmez) yıllık 100 bin dolarına kadarki ödenmiş vergi, resmi harç, SSK primi ve enerji giderlerine (gecikmelerden kaynaklanan gecikme cezası ve faiz borçları destekleme kapsamına alınmaz) destek verilecek. Yardımlar * Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine (SDŞ) nitelikli eleman istihdamı ile SDŞ ve KOBİ’lere eğitim yardımı için parasal destek verilecek. * SDŞ statüsü verilen şirketler, tecrübeli ve yüksek öğrenimli yöneticilerin yıllık brüt maaşlarının yüzde 75’ini azami bir yıl süre ile karşılayabilecek. * KOBİ ile SDŞ’deki elemanların dünya pazarlarındaki niteliklerinin artırılması amacıyla, eğitimlerinin desteklenmesi de öngörülüyor. * Eğitim programı başına azami 7 bin 500 doları aşmamak ve süresi 3 ayı geçmemek üzere SDŞ ve KOBİ’lerin yurtdışı eğitim harcamalarının SDŞ’ler için yüzde 75’i ve KOBİ’ler için yüzde 50’si DFİF’den karşılanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT