BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bankalara 'el koymaya' itiraz

Bankalara 'el koymaya' itiraz

Devletin el koyduğu beş bankanın ortak kaderleri henüz belli değil. Bakanlar Kurulu’nun; bankalarınTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesi için hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararnamesi’ndeki eski bir maddeye dayandırması, el konulan 5 bankanın eski sahiplerine devredilmesi yolunu açtı.Yaşarbank, Egebank, Sümerbank, Yurtbank ve Esbank’ın hesaplarına el konması ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararnamesi hatalı çıkınca, eski sahiplerine devri tekrar gündeme geldi. 21 Aralık tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi’nde, bankalara 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 14. Maddesi hükümleri çerçevesinde el konulmuştu. Bakanlar Kurulu da kararı aynı kanunun geçici 2. maddesine dayandırdı. Bakanlar Kurulu’nun son yasa yerine bir önceki yasayı kullanarak el koyma işlemini gerçekleştirmesi tartışmalara yol açtı ve bunu ilk farkeden Egebank, iptal için Danıştay’a baş vurdu. Hazine Müsteşarı Selçuk Demiralp “hukuki bir sorun olmaz diye düşünüyorum” derken, “Resmi Gazete’de değişiklik ile ilgili yasanın yazılmadığı görüldü. Başbakanlık ile görüştük. Onun düzeltileceği söylendi. Bakanlar Kurulu’nda değiştirildi mi bilemiyorum. Orada hukuki bir sıkıntı yok. Yanlız Resmi Gazete’de yapılan değişiklik maddesine değinilmemiş” diye tedirgin konuşması ise akıllarda geçmişe dönük iptale etki edebilir mi? düşüncelerini artırdı. ŞİMDİ NE OLACAK? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun yaptığı denetlemeler sonucunda alınabilecek tedbirleri ihtiva eden eski 4389 Sayılı Kanun’un 14. maddesine dayandırılan el koyma işlemi, kanunda adı geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun daha oluşturulmaması sebebiyle iptal edilebileceğe benziyor. Fakat, yasa hazırlanırken kurulacak düzenleme kurulunun yetkileri geçici bir madde ile Bakanlar Kurulu’na aktarılmış. Diğer çelişki ise yukarıda adı geçen 4389 sayılı kanunun 2. maddesinde Bakanlar Kurulu ibaresi bile geçmemesi. “4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 14. maddesi, bu kanun ile değiştirilen hükümler çerçevesinde, bankalar ile ilgili alınacak olan tedbirleri kararlaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir” diyen yeni 4491 sayılı kanunun geçici 1. maddesi, Bakanlar Kurulu’nun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilebilmesi kararı alabileceğini söylüyor. Netice olarak Bakanlar Kurulu kararname hazırlarken, yasadaki maddeleri birbirine karıştırınca, bankaların sahiplerine iade edilmesi ihtimali BAŞBAKANLIK:Düzeltme metni hazırlandı ANKARA Başbakanlık, beş bankanın Fon’a devredilmesine ilişkin kararnamenin yazımında sehven yapılan yanlışlığın giderilmesine dönük bir düzeltme metni hazırlandığını ve Resmi Gazete’de yayımlanacağını bildirdi. Başbakanlık açıklaması, şöyle: “Yurtbank, Egebank, Sümerbank, Esbank ile Yaşarbank’ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine ilişkin 21.12.1999 tarihli ve 99/13765 sayılı Kararnamenin dayanak maddesi, Hazine Müsteşarlığı’nca ‘4491 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi’ olarak teklif edilmiş ve Kararname de bu şekilde çıkartılmış, ancak sehven ‘adıgeçen Kanunun geçici 2. maddesi’ şeklinde yayımlanmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT