BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Futbol Federasyonu Başkan Adaylığı

Futbol Federasyonu Başkan Adaylığı

Futbol Federasyonu Kanunu’nda değişiklikler yapmak üzere Devlet Bakanlığı’nca hazırlanan tasarı taslağına göre, genel kurulda Federasyon Başkanlığı’na aday olabilmek için genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı teklifleri gerekir.Futbol Federasyonu Kanunu’nda değişiklikler yapmak üzere Devlet Bakanlığı’nca hazırlanan tasarı taslağına göre, genel kurulda Federasyon Başkanlığı’na aday olabilmek için genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı teklifleri gerekir. Taslakta, yürürlükteki kanunda (m.7 / IV) olduğu gibi, süresi dolan Başkanın tekrar seçilebilmesi ve yine kanundaki (m. 7 / IV) gibi, Gençlik ve Spor Teşkilatı’nın yönetim kademelerinde görevli olanların, bu görevlerinden en az bir ay önce ayrılmış bulunmadıkları takdirde Federasyon Başkanlığına aday olamamaları ve seçilememeleri öngörülmektedir. Taslakta adaylık için başka bir şart aranmamaktadır. Yürürlükteki kanun, başkanlığa aday olabilmek için belirli orandaki genel kurul üyelerinin yazılı teklifte bulunmalarını öngören bir hüküm içermemektedir. Ana statü, Federasyon Başkanı ve Başkanvekili adaylarının genel kurul üyesi olmalarının şart olmadığını belirtmektedir. (m. 31 / a) Ana statüye göre, başkan adayları, kendilerinin ve başkanvekili adayı olarak belirleyecekleri iki kişinin ad ve soyadını genel kuruldan bir hafta önce spordan sorumlu bakana bildirirler. Bakan, başkan adayları ile toplantı yaparak adayların liste renklerini belirler. Her bir başkan adayı, kendisi için tesbit edilen renkte, yönetim kurulunun 12 asil, 12 yedek, Denetleme Kurulu’nun ve Tahkim Kurulu’nun 5’er asil, 5’er yedek ve Merkez Hakem Kurulu’nun 9 asil, 9 yedek üye adayının adının bulunduğu ikinci bir liste bastırır ve listeleri Divan Başkanı’na teslim eder. (m.32 / 3) Yürürlükteki Kanunun ve Ana Statünün Başkan adaylığı için taslaktaki gibi genel kurul üyelerine teklif yapılması şeklinde ve benzer bir şart aramaması ve genel kurul toplantısından bir hafta önce başvuruda bulunulmasını öngörmesi karşısında, hemen her defa, beklenmedik bazı kişiler aday olduklarını bildirmekte ve daha sonra gerekli işlemleri yapmamaktadırlar. Uygulamada oldukça fazla karşılaşılan bu kötüye kullanmaları da gözönünde tutarak, taslaktaki üyelere teklif şartının daha isabetli olduğunu düşünmekteyiz. Bizce adayların Devlet Bakanı’na başvurmaları ve liste renklerinin Bakan tarafından belirlenmesi hükümleri özerklik açısından tutarsızdır ve taslağın düzenlemesi özerkliğe uygundur. Ana Statünün başkan adaylığı için başkan vekilleri ile yönetim kurulu ve diğer kurulların asil ve yedek üyelerini de kapsayan, 65 kişilik 2 liste hazırlanmasını öngörmesi, bizce seçime ikinci bir başkan adayının katılmasını dahil engelleyebilecek niteliktedir. (*) Bu düzenleme demokratik sayılamaz. Bize göre özerk olmayan federasyonların başkan adaylığı düzenlemeleri daha tutarlıdır. Sonuç olarak, Futbol Federasyonu Başkan adaylığına ilişkin mevcut düzenlemelerin ivedilikle değiştirilmesi gerektiğini düşünmekte ve taslağın demokratik ve özerkliğe uygun hükümlerinin yürürlüğe girmesini dilemekteyiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT