BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > The Globalist Seyr-i Âlem

The Globalist Seyr-i Âlem

Küresel finans piyasalarının dikkati Yunanistan’ın ekonomisi ve zayıf kamu maliyesine odaklandı. Vergi toplama sistemi de tuhaf olan ülke, dünyanın en büyük kayıt dışı ekonomisi ünvanına aday gözüküyor. Acaba hangi ülkede kamu yetkililerinden gizlenen ve yasal olan ekonomik faaliyet en yüksek orana sahip?1. Küresel Test Kayıt dışı ekonomi kralı Küresel finans piyasalarının dikkati Yunanistan’ın ekonomisi ve zayıf kamu maliyesine odaklandı. Vergi toplama sistemi de tuhaf olan ülke, dünyanın en büyük kayıt dışı ekonomisi ünvanına aday gözüküyor. Acaba hangi ülkede kamu yetkililerinden gizlenen ve yasal olan ekonomik faaliyet en yüksek orana sahip? A. Yunanistan B. İtalya C. Rusya D. İspanya >> A. YUNANİSTAN. YANLIŞ. Yunanistan’daki ekonomik faaliyetlerin Gayri Safi Yurtiç Hasılası’nın (GSYİH) yüzde 25.1’ine denk gelen kısmı kayıt dışı. Bu rakam önemli bir seviyede olsa da, Türkiye’de durum çok daha vahim, GSYİH’nin yüzde 33.9’u kayıt dışı. Avusturya’daki Johannes Kepler Üniversitesi’ndeki araştırmacılara göre GSYİH’sinin yüzde 31.5’i kayıt dışı olan Meksika, Türkiye’ye oldukça yakın. >> B. İTALYA. YANLIŞ. Ülkenin güneyinde varolan güçlü mafya ve ülkedeki ekonomiyi kayıt dışı tutma yönündeki eğilim sonucu İtalya kayıt dışı ekonominin büyük olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ve gerçekten de GSYİH’nin yüzde 22.3’üne tekabül eden bir oranla kayıt dışı ekonomisi G7 ülkeleri arasında en yüksek seviyelerde. Mukayese etmek gerekirse bu rakam ABD’de yüzde 7.2, Japonya’da yüzde 9, İngiltere’de yüzde 10.6, Fransa’da yüzde 11.8, Kanada’da yüzde 12.6 ve Almanya’da 14.6 >> C. RUSYA. DOĞRU. GSYİH’nin yüzde 46.6’sına tekabül ettiği tahmin edilen Rusya’nın kayıt dışı ekonomisi diğer BRIC ülkeleriyle karşılaştırıldığında kayda değer derecede yüksek olduğu görülüyor. Brezilya’daki kayıt dışı ekonomi de gayet büyük, GSYİH’nin yüzde 39.9’una tekabül ediyor, Hindistan’ınki yüzde 23.6 iken, Çin’inki ise sadece 13.4, bu da çoğu batı ülkesinden daha düşük bir oran demek. Rusya, GSYİH’nin yarısından biraz daha fazla oranda, yüzde (53.4) kayıt dışı ekonomiye sahip Ukrayna’nın biraz gerisinde kalmış durumda. Sadece Latin Amerika ve Afrika’daki bazı ülkeler daha büyük kayıt dışı ekonomiye sahip. >> D. İSPANYA. YANLIŞ. Hem İspanya hem de Portekiz’de kayıt dışı ekonomi GSYİH’nin beşte birinin biraz altında. Teoride ülkedeki kayıtsız gelirler resmi ekonominin bir parçası olsaydı, vergi gelirleri artar ve hükümetin mali dengesi düzelirdi. Bu da birçok ülkedeki bütçe açığı düşünüldüğünde böyle bir gelir çok makbule geçerdi. Pratikte ise iş bu kadar basit değil. Öncelikle insanlar zor ekonomik ortamda gelirlerini maksimize etmek için kayıt dışı tutuyorlar. İkinci olarak ise rapor edilmeyen bu paranın yüzde 70’i resmi ekonomide harcanıyor, ki burada da satış ve katma değer vergilerine tabi tutuluyorlar bu da ek vergi gelirlerini sınırlıyor. 2. İlginç Rakamlar 1- 10 yıl önce kullanımda olan cep telefonu sayısı 500 milyonun altındaydı. Bugün ise 4.6 milyar. (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) 2- Beatles’ın 1962’de piyasaya çıkardığı “Love Me Do” albümü 2010 yılından ziyade 1. Dünya savaşına yakın. (Financial Times) 3- Fırtına vb. hava şartları sebebiyle oluşan felaketler 1950 yılından bu yana kabaca 3 kat arttı. 1980 yılından beri de 1.6 trilyon dolar maddi kayba sebep oldu. (Münich Re) 4- 2006 yılı itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 83’ünün televizyona, yüzde 21’inin de internete erişimi vardı. (Worldwatch Institute) 5- 2. Dünya Savaşı sonrası yoğun nüfus artışı döneminde doğanlar ortalama 53 yaşında.(Businessweek) 6- Tokyo’da ev başına düşen araç sayısı 0.5, başka bir deyişle Japonya ortalamasının yarısı kadar. (International Herald Tribune) 7- Vietnam’ın başşehri Hanoi’nin ismi “sular ortasında şehir” manasına geliyor. Zaman içerisinde kanalları doldurulmuş olsa da, birçok göl hâlâ duruyor. (Financial Times) 8- Dünyadaki kutup ayılarının üçte ikisi, yaklaşık 20 bin tanesi, 2050 yılı civarı yok olabilir. (New York Times Book Review) 9- Pakistan’da nüfusu 1 milyonun üzerinde olan 8 şehir var, Meksika’da 12, Çin’de ise 100’den fazla. (Foreign Affairs) 10- Grönland dünyadaki en yüksek intihar oranına sahip, her yıl 100 bin kişiden 100’ü intihar ediyor. (Slate Magazine) 3. Dudak Okuma Gary Locke konuşuyor Gary Locke Amerika Birleşik Devletleri’nin 36. Ticaret Bakanı. Gary Locke’un araştırma ve yeniliklerin Amerikan ekonomisini 21. yüzyılın küresel pazarı için kendini canlandırmasına nasıl yardımcı olabileceği konusundaki görüşlerini sunuyoruz. 1- ABD küresel rekabete alışkın mı? “ABD, yabancı ülkeler ve yabancı şirketlerin Amerikan muadillerini geride bırakabilecek kapasiteye sahip olduğu küresel pazara uyum sağlayamadı.” 2- Bu durum hep böyle değil miydi? “2. Dünya Savaşından sonra dünyayı değiştiren teknolojilerin büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirildi.” 3- Peki şimdi ne oluyor? “Araştırma fikirlerimizin büyük çoğunluğu laboratuvarın dışına çıkamıyor. Çıksa da yüksek riskli fikirlerin pazara ulaşmasını sağlayacak sermayeyi bulamadıkları ‘ölüm vadisi’nde kayboluyor.” 4- Bu durum böyle devam edebilir mi? “Amerika’nın bu durumla devam etmesi kabul edilemez.” 5- Ne yapılması gerekiyor? “Rekabet için yeniliğin büyük önem arz ettiği bir dünyada, ülkemizin uçsuz bucaksız araştırma yatırımlarını ticarete aktarmak için elimizden gelen herşeyi yapmalıyız.” 6- Girişimcilerin buna ne kadar katkısı olmuştur? “Geçmişte yeni bir teknoloji ya da keşif fikrinin çekirdeği çoğu zaman çok sayıda kamu ve özel sektör araştırma laboratuvarları ağında ortaya çıkmıştır.” 7- Peki ABD hükümetinin bunda rolü nedir? “Özel sektör için fazla riskli olabilecek savunma, enerji ve havacılık alanlarında yapılan federal harcamalar sayısız özel sektör keşiflerinin doğmasını sağladı.” 8- Örneğin? “Biz interneti Silikon Vadisinde görmüş olabiliriz, fakat internet aslında Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri laboratuvarlarında hayata gelmiştir.” 9- Amerikan şirketleri araştırmalar için yeterli bütçe ayırıyor mu? “Her ne kadar şirketlerin araştırma ve geliştirme için yaptıkları harcamalar artsa da, daha fazlası kısa vadeli çalışmalara ve daha da fazlası sınırların ötesinde olanlara harcanıyor.” 10- Daha açık olabilir misiniz? “Örneğin, Amerikan üreticileri, yurt dışında araştırma ve geliştirmeye sarf ettikleri paranın ancak üçte birini ülkenin içinde harcıyor.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT