BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 1.5 milyon kişi
iş bulacak

1.5 milyon kişi
iş bulacak

2011-2013 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programa göre 1.5 milyon ilave istihdam sağlanacak. Bu dönemde milli gelir de 2 bin dolar artarak 12 bin doları aşacak.VERGİ GÖNÜLLÜ TOPLANACAK Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla etkin bir tahsilat sistemi oluşturulacak. Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve vergi tabanının genişletilmesi sağlanacak Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) hazırladığı, 2011-2013 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, Bakanlar Kurulu’nca kabul edildi. Programda 3 yıl sonunda büyümenin yüzde 5.5 düzeyinde olması öngörülürken, 7.5 olan enflasyonun 4.9’a düşmesi bekleniyor. Ayrıca 1.5 milyon ilave istihdam ve 2 bin dolarlık milli gelir artışı hedefleniyor. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Programın temel amacı, ülkenin refah seviyesinin artırılması, büyümeye istikrar kazandırmak, istihdamı artırmak ve fiyat istikrarını sağlamak olarak tanımlandı. Program döneminde, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi sürdürülecek. Programa göre, büyümenin 2010 yılında yüzde 6.8, 2011 yılında yüzde 4.5, 2012 yılında yüzde 5, 2013 yılı sonunda yüzde 5.5 düzeyinde olması öngörülüyor. Program döneminde enflasyonun düşmesi, faizlerinin 2011 yılında sınırlı bir artış gösterdikten sonra dönem boyunca tek haneli düzeylerde kalması, gıda enflasyonunun yüzde 7 seviyesinde seyretmesi planlanıyor. Bu çerçevede, TÜFE yıllık artış hızı, 2010 yılı için yüzde 7.5, 2011, 2012 ve 2013 yılları için ise sırasıyla yüzde 5.3, yüzde 5 ve yüzde 4.9 olarak tahmin edildi. Kişi başına milli gelirin ise 2010 yılında 10 bin 43 dolar, 2011 yılında 10 bin 624 dolar, 2012 yılında 11 bin 405 dolar, 2013’te ise 12 bin 157 dolar olması planlandı. Program döneminde, tarım dışında 1.5 milyon kişi ilave istihdam oluşturulması hedeflendi. Bu dönemde tarım istihdamında 400 bin kişilik çözülme bekleniyor. Bu 400 bin kişiye de iş bulunmasıyla toplam istihdam 1.5 milyon artacak. Özel sektöre olan destek sürecek * Kriz sonrasında ekonomik canlanmanın güçlendirilmesi ve istikrarlı büyüme için özel kesim yatırımlarını ve ihracatı artırmaya yönelik politikalara devam edilecek. * KOBİ’lerin rekabet gücü artırılacak ve istihdam oluşturma kapasitesi iyileştirilecek. * Sağlık hizmetlerinin kalitesinden taviz verilmeksizin ilaç ve tedavi harcamalarını daha akılcı hale getirmeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecek. * Mali sonuç doğuracak düzenleme ve uygulamalarla ilgili olarak, kısa dönemin yanı sıra, orta ve uzun dönemi de içeren etki analizleri yapılacak. * Kamu yatırımları, başta Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi olmak üzere bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen ekonomik ve sosyal altyapı projelerine yoğunlaştırılacak. * AB’ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalışmaların gerektirdiği yatırımlar hızlandırılacak. * Kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımını artırıcı modellerin kullanımı yaygınlaştırılacak. * Kamu yatırım teklif ve kararları, sorun ve çözüm analizlerini içeren sektör çalışmaları ve nitelikli yapılabilirlik etüd ve analizlerine dayandırılacak. Bütçe geliri artacak kamu açığı azalacak Programa göre bütçe açığı azalırken faiz dışı fazla ve bütçe gelirleri artacak. 2011 yılında bütçe 33 milyar 493 milyon lira, 2012’de 32 milyar 261 milyon lira, 2013’de 24 milyar 359 milyon lira açık verecek. Merkezi yönetim bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı 2011 yılı için -2.8 olarak belirlenirken, 2012 yılında bu rakam yüzde 2.4, 2013’de de yüzde 1.6’ya gerileyecek. Söz konusu tarihlerde faiz dışı fazla da sırasıyla 14 milyar 7 milyon lira, 20 milyar 239 milyon lira, 25 milyar 641 milyon lira olacak. Programda 2011’de bütçe gelirlerinin 265 milyar 359 milyon lira, faiz dışı giderlerin ise 264 milyar 919 milyon lira olması öngörülüyor. Programda bütçe gelirlerinin 2012’de 292 milyar 146 milyon lira, 2013’de 321 milyar 261 milyon lira olması, giderlerin ise 2012’de 286 milyar 717 milyon lira, 2013’de 309 milyar 2 milyon lira olması bekleniyor. İhracat 160 milyar dolar olacak Program döneminde, dünya ticaretinde ve ticaret ortaklarının ekonomilerinde başlayan toparlanmanın devam etmesi ve bu gelişmenin de dış talebe olumlu yansıması sonucunda ihracatın dönem boyunca yıllık ortalama olarak cari fiyatlarla yüzde 12.7 oranında artarak 160 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ekonomideki büyümeye paralel olarak ithalatın da hızla yükseleceği ve yıllık ortalama yüzde 11.3 artışla 2013 yılında 245 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT