BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gübreye sıkı denetim

Gübreye sıkı denetim

Gübre sübvansiyonunda kayıp ve kaçakların önlenmesi amacıyla, gübre tedariki, dağıtımı ve satışına ilişkin esaslar yeniden belirlendi.Gübre sübvansiyonunda kayıp ve kaçakların önlenmesi amacıyla, gübre tedariki, dağıtımı ve satışına ilişkin esaslar yeniden belirlendi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre, desteklemeye esas kimyevi gübreler, gübre üreten kuruluşlar ve bunların pazarlama şirketleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, tarım satış kooperatiferi birlikleri, Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi Birliği ile Türkiye şeker Fabrikaları A.Ş tarafından dağıtılacak. Ticaret odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler de bulundukları yerlerdeki tarım il müdürlüklerine müracaat ederek, dağıtıcılık izni alabilecek. Dağıtıcı kuruluşlar, tedarik ve dağıtım yetkisi verilen diğer kuruluşların bayiliğini yapamayacaklar, şube açarak desteklemeye esas gübre satamayacaklar. Kararname ile destekleme ödemesinden yararlanma esasları da yeniden düzenlendi. Buna göre, kimyevi gübre desteklemelerinden yararlanmak isteyen çiftçiler, kimyevi gübre ihtiyaç belgesi ve çiftçilik belgesi alacaklar. Kararda yer alan geçici madde uyarınca, daha önce dağıtıcılık izni alan kişi ve kuruluşların dağıtıcılık izin ve hakları, bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara uymak kaydıyla saklı tutulacak. Karar, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından uygulanacak. Satışlar duracak Gübre sübvansiyonunda kayıp ve kaçağın önlenmesi amacıyla yapılan yeni düzenleme, gübre üreticileri tarafından olumsuz karşılandı. Gübre Ürtecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağfaş Genel Müdürü Kemal Gencer, yaptığı değerlendirmede, kararname ile gübre satışı ve gübre bayiliği kurmanın zorlaştırıldığını, gübre alımının da karne ve vesikaya bağlandığını söyledi. Kararnamenin esasları belirlenene kadar satışları ve sevkiyatları durduracaklarını kaydeden Gencer, “Bayilerin satacakları kimyevi gübrelere nasıl bir destekleme uygulaması yapılacağı ve bayilere nasıl şartlar getirecekleri henüz bilinmiyor. Bilinmediği için bir yanlışlığa vesile olmamak açısından, satışlarımıza ara verdik” dedi. Müteselsil sorumluluk Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerin Yurtiçinden ve Yurtdışından Tedariki, Dağıtımı ve Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’a göre, işlemlerin yürütülmesine esas olmak üzere, ibraz edilen belgelerin doğruluğundan hem belgelerin sahipleri hem de düzenleyen ve onaylayanlar sorumlu olacak. Denetlemelerde, sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenlediği, kullandığı veya haksız yere kazanç sağlandığının tespiti halinde, sorumlusu hakkında, denetleyen kuruluşlarca adli ve idari işlem yapılacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT