BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

1975 doğumluyum. Askere gitmeden önce bir yıl Çivril İlçesi çıraklık okuluna devam ettim, belge aldım. İş kazası ve meslek hastalıkları sigortam yatmış. Emekli sigortam yatmamış. Bu çıraklık okuluna girişim emekliliğime sayılır mı, sayılmazsa dava açabilir miyim?MEMUR, İŞÇİ ve İŞVERENİN REHBERİ LÜTFİ KÖKSAL Çıraklık okulunda geçen süre için yaşlılık primi yatırılmaması normal > Gökhan Karaslan / DENİZLİ 1975 doğumluyum. Askere gitmeden önce bir yıl Çivril İlçesi çıraklık okuluna devam ettim, belge aldım. İş kazası ve meslek hastalıkları sigortam yatmış. Emekli sigortam yatmamış. Bu çıraklık okuluna girişim emekliliğime sayılır mı, sayılmazsa dava açabilir miyim? CEVAP: 5510 sayılı kanunun 5. maddesinin b) bendinde, (Değişik: 18.2.2009-5838/32 md. -17.04.2008-5754/3 md.) 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82’nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar hükmü yer almaktadır. Buna göre size çıraklık okulunda %13,5 oranında iş kazası ve meslek hastalıkları primi ödenmiş olup, %20 yaşlılık, malullük ve ölüm primi ödenmediği için çıraklık okulunda geçen süre emekliliğinize sayılmaz. Dava açabilirsiniz. Fakat kazanmanız çok zor. Zira yapılan işlem kanuna uygundur. > Hüseyin Nergiz 02.05.1956 doğumluyum. 19.12.1989 Bağ-Kur girişliyim. 20 yıl 8 ay ödemem var. Ayrıca 2 yıl askerlik borçlanmam duruyor. Ne zaman emekli olabilirim? CEVAP: 9.12.1989 tarihli Bağ-Kur girişiniz ve 20 yıl 8 ay hizmetiniz olduğuna göre; 52 yaşınız dolmuş, 4 yıl 4 ay daha prim öderseniz emekli olabilirsiniz. 2 sene askerliğinizi borçlanıp, kalan 2 yıl 4 ayı da ödeyerek 9000 güne tamamlayabilirsiniz. SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASINDAN KISA HABERLER Köşemizde zaman zaman, çalışanları veya işverenleri yakından ilgilendiren konularla ve gelişmelerle ilgili bilgiler vermeye devam ediyoruz... Kimlere ihbar tazminatı ödenmez? 4857 sayılı İş kanunun 17. Maddesine göre belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekiyor. Buna göre iş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta (14 gün) sonra, b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta (28 gün) sonra, c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta (42 gün) sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta (56 gün) sonra feshedilebilir. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren yukarıda bildirilen bildirim sürelerine ait ücreti yani İhbar Tazminatını peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İŞ ARAMA İZNİ Emekli olana, askere gidene, ölenin hak sahiplerine ihbar tazminatı ödenmez. İhbar tazminatı verilmeden çıkarılacak olan işçiye aynı Kanunun 27. maddesine göre bildirim süreleri içinde işveren, yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz. www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın, doğum tarihlerini (yıl, ay, gün olarak) ve çalışma hayatı ile ilgili bütün bilgileri bildirmeleri gerekmektedir. www.sgk.gov.tr internet sitesindeki yeni sınırlama dolayısıyla eksik bilgili sorulara artık cevap vermek mümkün olmayacak! Ayrıca her salı günü saat 13:15’te TGRT FM’de canlı yayınlanan “Zeytin Dalı” programında bizi dinleyebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT