BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı”

“Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı”

Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı (TÜDEV) tarafından organize edilen 8. kurultay Samsun’da 24-26 Mart 2000 tarihleri arasında Büyük Samsun Oteli’nde ve de Yaşar Doğu Spor Salonu’nda gerçekleşti. Bu kurultayda Rusya’nın ağır baskısı göze çarptı.Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı (TÜDEV) tarafından organize edilen 8. kurultay Samsun’da 24-26 Mart 2000 tarihleri arasında Büyük Samsun Oteli’nde ve de Yaşar Doğu Spor Salonu’nda gerçekleşti. Bu kurultayda Rusya’nın ağır baskısı göze çarptı. Kurultaya bağımsız 7 Türk Cumhuriyeti (Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetlerinden) sadece Türkiye ile KKTC’nin cumhurbaşkanları katıldılar. Sovyetler Birliği’nin dağılışı ile bağımsız olan diğer 5 Türk Cumhuriyeti, Rusya’nın ve Putin’in şerrinden korktukları için bu kurultya katılmadılar. MHP’nin dışında diğer partilerin ileri gelenleri de bu kurultaya katılmadılar. Türkiye’den sadece Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 70 bakan ve 50 milletvekili katıldı. 1000’e yakın delegenin yarısı Türkiye dışından gelmiştir. Açış konuşması ve gösterilerden sonra 6 ana başlık altında komisyonlar çalışmalar yaptılar. Komisyonlar; 1- Toplum Yönetim ve Hukuk 2- Eğitim Öğretim 3- İktisadi Ticari ve Mali ilişkiler, 4- Kültür, 5- Bilim ve Teknoloji 6- Uluslararası Münasebetler ve iletişimdir. Delegeler KKTC, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile özerk federe Türk cumhuriyetleri ve özerk Türk bölgeleri ile dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türk topluluklarından katıldılar. Bu yılki kurultaya ilk defa Tunus ve Moğolistan da katıldı. Amerika’da yaşayan Kızılderililerden 2 delege gelerek: “Biz de Türküz, buraya gururla geldik” mesajını verdiler. Muhtelif tarihlerdeki yazılarımda, Amerika kıtasında yaşayan “Kızılderili” ile “Maya” “İnka” ve Alaska’da yaşayan “Eskimolar”ın Türk asıllı olduklarını belgelere dayanarak müteaddit defalar yazmıştım. Türk asıllı oldukları halde Türklüğünü kaybedenlerin sayısı yüzmilyonları bulur. Bunlara misal olarak Macar, Bulgar, Fin ve onlarca topluluk mevcuttur. Türklerin bilinen tarihi en az M.Ö. 5 bin yıllarına dayanır. Atlantik ile Pasifik arasında 10 bin senedir Türkler yaşamışlardır ve 3 bin yıl önce dünyanın en kalabalık milleti Türkler idi. Çinlilerin nüfusu Türklerden sonra geliyordu. Ama son 2 bin yıl içinde dünyanın her köşesinde Türkler acımasızca, korkunç ve iğrenç bir soykırıma ve asimilasyona uğradı. Milli kültür ve benliklerinden koparılarak nüfusları azaltıldı. Şimdi ise katliama ilaveten nüfus planlaması, doğum kontrolü, kürtaj ve yabancılarla evlilik gibi nedenlerle bu soykırım devam etmektedir. Sekizinci Kurultaya bağımsız Türk Cumhuriyetleri delegeleri gibi, Yakut, Altay, Tataristan, Kırım, Gagavuz, Balkan, Dağıstan, Romanya, Bulgaristan, Kosova, Batı Trakya, Nogay, Kumuk, Hakas, Ahıska Türkleri, Kızılderili, Moğolistan, Tunus ve bazı topluluklar katıldılar. Bunların yanında kurultaya Meluncanlar ile Maya ve İnka temsilcilerinin de gelmesi temin edilmeliydi. İlk kurultay 1993’te yapılmıştır. 1905-1906 ve 1917 sonrası Rusya’da Türk kurultayları toplanmışsa da Rusya bu kurultayları kendi menfaati istikametinde kullanmıştır. Son olarak 8. Samsun Kurultayında 33 Türk devlet ve topluluğundan delegeler katılmıştır. Bu kurultay “Pantürkizm” değildir. Çok sayıda ortak değerlere sahip ve Türk asıllı toplulukların bir araya gelmesi, kucaklaşması ve buluşmasıdır. Uzun yıllar “Dilde, fikirde ve işte birlik” sözde kalmıştır. Orta Asyalı Türk delegeleri ülkelerindeki Türk okulları için teşekkür ettiler. Kaldı ki, Türkiye’de bu okullara saldırı bütün hızıyla devam etmektedir. Bu saldırının hedefi Türkiye’yi Türk dünyasından tecrit etmektir. Türkmenistan Heyet Başkanı Annagali Nur Muhammed yaptığı konuşmada, Türklerin atası kabul edilen “Oğuzhan”ın aynı kurultayı 5 bin yıl önce yaptığını belgelere dayalı olarak açıklamıştır. Bazı Orta Asya delegeleri kurultayı, “Şahinlerin yuvada buluşması” olarak ifade etmişlerdir. Kurultaya katılan Çeçenistan’ın Türkiye Temsilcisi İsa Abzata, bütün delegeler tarafından ayakta uzun uzun alkışlandı. Bu ise Türk devletlerinin lider ve bürokratları Çeçenistan’a ilgi göstermese de bu ülke halklarının Çeçenlere ilgi ve sevgisini ifade etmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT