BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Değerlerimize sahip çıkalım

Değerlerimize sahip çıkalım

Batı medeniyeti Hıristiyan+Yahudi+Roma ve Yunan postmodern kültürlerinin karışımıdır. Türkiye Türk Dünyasının beyni ve omurgasıdır. Türkiye Batı kültürü potasında erirse Türk Dünyası dünya sahnesinden silinir. Bu yüzden milli ve manevi değerlerimize sahip olalım ve güçlendirelim.Batı medeniyeti Hıristiyan+Yahudi+Roma ve Yunan postmodern kültürlerinin karışımıdır. Türkiye Türk Dünyasının beyni ve omurgasıdır. Türkiye Batı kültürü potasında erirse Türk Dünyası dünya sahnesinden silinir. Bu yüzden milli ve manevi değerlerimize sahip olalım ve güçlendirelim. Osmanlının İslamiyete hizmeti Eshab-ı Kiram’dan sonra; makamları ise Tabiin ve Tebe-i Tabiinden sonra gelir. Karahanlı hükümdarı Abdülkerim (Satuk Buğra Han) 920 yılında İslamiyetle şereflendi. Müslüman oldu. Ve o esnada bulunan Selefiye, Mutezile, Eş’ariye, Dehriyye, Cebriyye, Batınilik ve Rafizilik gibi inançlara itibar etmedi. Ebu Mansur Maturidi’nin itikadını (inanç) kabul ederek İslamiyetin zırhı ile Türklük kimliğimiz bugüne kadar devam etti. İlk İslam Türk Devleti Volga Bulgar Devleti idi. Peki şu anda bu devlet nerede? Sadece o mu? Göktürk (Köktürk) imparatorluk idi. Çin kimliğini muhafaza ettiği için dün olduğu gibi bugün de var. Yarın da var olacaktır. Göktürk (Köktürk) kültür değişimi ile eridi. Ve tarih sahnesinden silindi. İslamiyet ruhtur. Ruhsuz beden ise cesettir. Çürümeye mahkûmdur. Bugün biz Türk isek bunu İslamiyete borçluyuz. Hindistan’da asırlarca Babür İmparatorluğu hakim idi. Bu Türkler de şu anda yoklar. Mısır’da Memlük Devleti Türk idi. Şu anda yoktur. Ama Hindistan Müslümanları ile Mısır Müslümanları devam ediyor. Atilla’nın Avrupa’daki Batı Hun Devletinin mensupları olan Macarlar, Bulgar, Avar, Uz ve Peçenekler milli kimliklerini muhafaza edemediler. Hıristiyan kültürü potasında eridiler. Kimi Ortodoks kimi de Katolik oldular. Türklüğünü de unuttular. Hazar Türkleri Yahudi oldular. Uygurların büyük kısmı 9. asırda Budizm ya da Maniheizmi seçerek Türk kimliğini kaybettiler. Tarih sahnesinde kayboldular. Felsefesi, sosyal yapısı, ailesi ve ahlakı çöken, uyuşturucu ve alkol bataklığı içinde çırpınan Batı; sadece ekonomik gücü ile ayakta durmaya çalışıyor. İyice yaşlanan ve yenilenemeyen nüfusu ise başına büyük bir bela oluyor. Avrupa nüfusu artmıyor, azalıyor. Çok az bir süre sonra Almanya’nın birçok şehrinde Müslümanlar çoğunluk ve Almanlar azınlık olacak. Bu durum Almanları ve Batılıları çok korkutuyor. Yaşlıları büyük bir yük olarak gören Batılıların inadına Müslümanlar hızla gelişiyor, gençleşiyor ve nüfusları artıyor. Batı kendi kültür potasında eridi. Nerede ise yok oldu. Eğer gelecek nesilleri biraz olsun düşünüyorsak, aynı akıbet bizim başımıza gelmeden tedbir almaya mecbur değil mahkûmuz!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT