BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Elektrikte liberalleşme

Elektrikte liberalleşme

Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş.’nin üçe bölünmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile elektrik sektöründe yeniden yapılanmayı öngören reform çalışmalarının ilk adımı atılmış oldu.Üçe bölünen TEAŞ’ın üretim şirketi nükleer santral gibi stratejik santralları elinde bulunduracak Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş.’nin üçe bölünmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile elektrik sektöründe yeniden yapılanmayı öngören reform çalışmalarının ilk adımı atılmış oldu. Edinilen bilgiye göre, bir yandan ağır aksak ilerleyen işletme hakkı devri yöntemiyle yapılmaya çalışılan özelleştirme çalışmaları yürürken, diğer yandan elektrik piyasasına girecek özel sektör girişimcilerinin daha serbest bir piyasada hareket etme imkânı sağlanacak. Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak için yılda yapılması gereken yatırım miktarının 4-5 milyar dolarlara ulaşması, bu kaynağı kamunun sağlayamaması, özel sektör yatırımcılarına duyulan büyük ihtiyaç ve AB ile entegrasyon, sektörde kamu tekelinin kaldıracak enerji piyasası reform çalışmalarının ateşleyicisi oldu. Reform, elektrik sektöründe daha şeffaf bir yapılanmaya gidilmek suretiyle rekabet ortamının meydana getirilmesini, mali açıdan güçlü bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulmasını ve bağımsız bir kurumun denetimi altında tüketiciye yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli elektrik enerjisinin temin edilmesini öngörüyor. Elektrik sektöründe reforma gidilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde, Resmi Gazete’nin öncekigünkü mükerrer sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile TEAŞ, Üretim, İletim ile Ticaret ve Taahhüt olmak üzere üç ayrı A.Ş. olarak yeniden yapılandırılacak. Üretim faaliyetlerinden sorumlu olacak Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (TEÜ) henüz devir işlemleri tamamlanmamış üretim santrallarını ve gelecekte kurulması öngörülen nükleer ile stratejik santralları elinde bulunduracak. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİ) ise mevcut ana elektrik iletim ağlarını elinde tutacak. Elektrik alım-satımından sorumlu olacak Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETT) ise özel sektörün tam anlamıyla sisteme adapte olmasıyla görevini tamamlamış olacak. Daha sonra elektrik, kurulacak borsada alınıp satılacak. Sektörde katılımcı sayısının artması sonucunda doğacak düzenleme ve denetim ihtiyacının karşılanması amacıyla bağımsız düzenleyici bir kurum oluşturulacak. Öngörülen yeni yapıda, bakanlığın oluşturacağı politikayı, sanayi ve kamu kesiminin uygulaması ve kurulacak Düzenleyici Kurum’un politikaların uygulanıp uygulanmadığını takip etmesi ve gerekli durumlarda yaptırımlar uygulamasını ihtiva ediyor. Tüketici fiyatları, oluşturulacak düzenleyici kurul tarafından hükümet politikası çerçevesinde belirlenecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT