BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Halime-i Sa’diye

Halime-i Sa’diye

KUREYŞ eşrafı yeni doğan çocuklarını süt annelere verirler. Onları alır, havası güzel, suyu serin yaylalarda yetiştirirler. Bu yüzden vücudları kavi, cildleri pürüzsüz olur. BU kabileler cesaretleri, cömertlikleri ve lisan-ı Arabiye vukufiyetleri ile tanınırlar. Süt çocukları da mertliği, cömertliği, fasih ve beliğ konuşmayı öğrenirler.Efendimiz’inizinde-8 M. SAİD ARVAS yazıyor msarvas@ihlas.net.tr Hazret-i Halîme anlatır: Kabîlemden bir grup kadınla sütanneliği yapmak için Mekke'ye doğru yola çıktık. Kocam Haris de yanımdaydı. Bir za'îf merkebimiz ve memeleri kurumuş bir devemiz vardı. Aslında benim de sütüm azdı. Oğlum Abdullah (Damra) doymaz geceleri ağlardı. Merkebimiz ağır aksak yürüdüğü için Mekke'ye geç geldik ki vardığımızda paralı ailelerin çocukları çoktan kapışılmışlardı. Abdülmuttalib ise torununu emzirtecek kadın bulamamıştı, zira yetim çocuklar cazip değildi, dişe dokunur bir ücret alamayacaklardı. Bana da teklif etti, kocama danıştım, "bana sorarsan eli boş dönmeyelim" dedi, "belki bu çocuk yüzünden Allahü teâlâ bize bolluk bereket verir!" Abdülmuttalib'e "tamam kabul ediyorum" dedim, nasıl da sevindi. Âmine Hâtun beni hoş karşıladı. "Biliyor musun, üç gece önce bir kimse geldi, oğlunun süt annesini Benî Sa'd kabîlesinden Züveyb oğullarından seç dedi." Tuhaf dedim, beni tarif ediyordu sanki. Muhammed "sallallahü aleyhi ve sellem" yeşil bir ipek üzerinde uyuyordu, beyâz yünden bir kundağa sarılmıştı, yaklaştım mis gibi kokuyordu. O anda kalbim akıverdi, hayran olmuştum, gözümü alamıyordum, uyandırsam ama nasıl kıyılırdı? Elimi sînesi üzerine koydum kirpikleri aralandı, bana baktı, gülümsedi. Gözlerinden çıkan nûr semâya yükseldi. Hemen yüzünü örttüm, bunu annesinden bile gizledim. Onu kucaklayıp sağ mememi verdim emdi, sol mememi verdim, almadı. O günden sonra sol taraf Abdullah'a kaldı. Hazret-i Muhammedi emzirmeye başlayınca, sütüm çoğaldı, oğlum da doymaya başladı. Devemizin memeleri de sütle doldu, kaplarımız doldu taştı. Sa'd yurduna giderken merkebe bindim. Nurlu emaneti önüme aldım. Merkep Kâ'be'ye doğru secde etti. Yola koyuldu. Nasıl güçlendi, nasıl hızlandı anlatamam, kafile gerimizde kaldı. Konakladığımız menziller yeşeriyor, dallar körpe filizlerle donanıyorlardı. Yerimize yurdumuza vardık elle tutulan gözle görünen bir bolluk yaşıyorduk. Komşularımız çobanlarına, "Ebû Züveybin koyunları niye semîz ve sütlü de bizimkiler cılız. Siz de koyunlarınızı onların otlattığı yerde otlatsanız ya" diyorlardı. Kocam: Ey Halîme! Allahü teâlâ bize ihsânda bulundu. Bütün bunlar, yanımıza almakla şereflendiğimiz se'âdetli yavrunun bereketi. İnan bana Mekke'den bizden mutlu dönen olmadı. Muhammed Aleyhisselam hızla gelişti, iki aylık iken oturur ve emeklerdi. Üç aylık iken ayakta durdu. Altı aylık iken seri yürüdü, Yedi aylık iken koşardı. Sekiz aylık iken berrak bir şekilde konuşmaya başladı. Bir keresinde "Allahü Ekber, Allahü Ekber, Elhamdülillahi Rabbil âlemîn" demişti de duyanlar şaşmış kalmışlardı. Dokuz aylıkken karşılıklı oturup konuşurduk, on aylık iken çocuklarla oynardı, pek de güzel ok atardı. Gündüz ve gece bir def'a tebevvül ederdi, muayyen vakti vardı. Üstünü asla kirletmez, beni üzmez, yormazdı. Sütten kesilince alıp Mekke'ye götürdüm. Onsuz neşemiz azalacak, evimiz ocağımız boşalacaktı. Çok özleyecektim, dayanamayacaktım. Ki o yıl Mekke'nin havası aşırı sıcaktı, vebâ salgını vardı. Biraz dahâ yanımızda kalması için annesine yalvardım, müsâade etti, bize dünyaları bağışladı. Bir gün Habeş Nasrânîleri ile karşılaştık. Muhammede dikkatli dikkatli baktılar. Sırtında iki küreği arasındaki nübüvvet mührünü gördüler, Mubârek gözlerinin kırmızılığı dikkatlerini çekti. Sordular "Senin bu oğlun göz ağrısından şikâyet eder mi?" -Hâyır, o kırmızılık bildim bileli vardır. -Ne kadar mal istersen verelim, hatta dile canımızı fedâ edelim, izin buyur bu çocuğu Habeşistan'a götürelim. Onun şanı yüce olacak, o ahir zaman nebisidir. Onlardan korkmuştum, o gece gözüme uyku girmedi. Bir ara ise Yahudiler geldi, anladığım kadarıyla niyetleri hiç iyi değildi. “Bu yetim midir” diye sordular, "hayır babası var" dedim, “ha o zaman aradığımız değil” deyip döndüler geri. Muhammed aleyhisselâm üç yaşına girince, süt kardeşleriyle koyun otlatırdı. Elinde sopa neşeyle gider, akşam şen şakrak dönerdi. Sıcak havalarda yollamak istemezdim. Kızım Şeymâ, "anne, üzülme, onu bir bulut gölgeliyor" derdi. Bir gün yine koyun otlatmaya gitmişlerdi. Damra ağlayarak geldi. "Annecim annecim, Kureyşli kardeşim!" -Ne oldu? -Oynuyorduk, biri onu aramızdan aldı, bıçakla karnını yardı. Kocam Ebû Züveyb ile birlikte koşarak dağa çıktık. Muhammed’i "sallallahü aleyhi ve sellem" bulduk, mübârek yüzü kızarmıştı, gök yüzüne doğru bakmaktaydı. Yanına oturup alnından öptüm "cânım yavrum ne oldu sana? " - Üç kişi geldi. Birinin elinde gümüşten bir ibrik, birinin elinde içi karla dolu zümrüt leğen vardı. Onlardan biri beni lutf ile okşadı ve göğsümü göbeğime kadar yardı. Bakıyor ama acı duymuyordum. Elini göğsüme sokup, yüreğimi çıkardı. İçinden siyâh bir pıhtıyı attı. Dedi ki, bu şeytânın te'sîr edebileceği bir parça idi, Allahü teâlânın emriyle seni ondan temizledik." Sonra yüreğimi yerine koydu. Üçüncü kişi elini yaklaştırdı ve göğsüm kapandı. ("İnşirah" suresi nazil olduğu zaman, sahabeler “Elem neşrahleke sadrek” âyet-i kerimesinin mânâsını sordular. Peygamber Efendimiz (Sallalahü aleyhi ve sellem) hadiseyi anlattı. Resul-i Ekremin sadrı vahyin nüzulünden önce Hira mağarasında ve Miraçlarından önce Mekke'de olmak üzere iki defa daha yarıldı, kalbi arındırıldı. ) EMANETİ YERİNE... Muhammedin "sallallahü aleyhi ve sellem" hâlleri komşularımıza garip geliyordu. Bana çocuğu bir kâhine götür dediler, belki cinnîlerin te'sîrinde kalmıştır. Onu bir kâhine götürdüm. Adeta yerinden fırladı: "Ey Arablar! Bu çocuk yeni bir din getirecek, onu öldürünüz" diye avaz avaz bağırmaya başladı. Muhammed’i elinden çekip aldım. "Deli mi ne" dedim, "asıl seni baktırmak lâzım!" Ancak bu hâdiselerden sonra endişem arttı. Emaneti sağ salim sahibine teslim edememekten korkmaya başladım. Acilen yola çıktım. Mekke'nin yukarı mahallelerine gelmiştim. Muhammed’i birilerine emanet edip abdesthane aradım. Kulağıma korkulu sesler gelince döndüm. Ama onu yerinde bulamadım. Ağlayıp feryâd ettim, sağa sola koşturdum. Herkese sordum. İhtiyarın biri benimle gel dedi, gittim. Hubel'e methiyeler dizdi, puttan yardım diledi. Sonra bana sordu oğlunun adı neydi? -Muhammed! Bu güzel ismi söyler söylemez putlar yüzüstü devrildi. Çaresiz Abdülmuttalib'in yanına vardım, olanı biteni anlattım. Kılıcını kuşandı, adamlarını, akrabalarını sağa sola çıkardı ama bulamadılar. Abdülmuttalib Kâ'be-i şerife geldi, yedi kerre tavâf etti ve ellerini açıp Allah’a yalvardı "Muhammed Tihâme vâdîsinde filan ağacın altındadır" diye bir nida işittik. Vâdîye koştuk, onu ağacın altında yapraklarla oynarken bulduk. Abdülmuttalib sordu: Ey evlâdım sen kimsin? -Muhammed bin Abdüllah bin Abdülmuttalibim! Dedesi torununa hasretle sarıldı, 20 deve ve hayli davar kesip fukaraya dağıttı. * Halime Hatun zaman zaman Mekke'ye gelirdi. Efendimiz "benim annem, benim annem" der, oturması için atkısını yere sererdi. Efendimizin evlendiği sene Beni Sa'd yurdunda ciddi bir kıtlık yaşanmıştı, ellerinde avuçlarında bir şey kalmamıştı. Serveri âlem süt annelerini düğüne çağırdılar. Halime Validemiz davete icabet etti. Hazreti Hatice onu çok sevdi. Ayrılırken kırk koyun ile güzel bir deve verdi. Efendimiz İslamiyeti tebliğ edince Halime annemiz de Müslümanlara katıldı. O zaten evvelce de inanmıştı. Hayberin fethedildiği günlerde Halime Validemizin kız kardeşi geldi. Efendimiz için çökelek yapmış getirmişti. Fahr-i âlem annelerini sordular. Söylemesi zor ama dedi "O vefat etti!" YARIN: EBÛ TALİB’İN YANINDA RAMAZAN ÖZEL SAYFASI 7 Ramazân 1433 ÖZEL HABER Hayrettin TURAN İTALYA’DA 1.5 MİLYON MÜSLÜMAN YAŞIYOR Vatikan’ın kalbinde EZAN SESLERİ 1966’da bir apartman dairesinde kurulan İslam Birliği, şu an dev cami, kültür merkezi ve sosyal tesisleriyle Müslümanlara hizmet ediyor Vatikan’ın verilerine göre 1.5 milyon Müslüman’ın yaşadığı İtalya’da her yıl yüzlerce İtalyan İslam’la şerefleniyor. Bu kalabalık nüfus ülkede ciddi manada organize de olmuş. Ülkede Müslümanların bir araya gelebileceği önemli mekânlar var. 1966’da bir apartman dairesinde kurulan İslam Birliği, sonraları Via Bertoloni’de üç katlı büyük bir yapıda hizmet vermiş. Cuma günleri hınca hınç dolan bu mekân da dar gelinde Müslümanlar yeni arayış içine girmiş. Hıristiyan Katoliklerin merkezi olan Vatikan’a 12 kilometre uzaklıkta Avrupa’nın en büyük camilerinden muhteşem Roma Camii yapılınca Kültür Merkezi oraya taşınmış. Batı’da İslam Birliği’nin başkanı Arnavut asıllı Menter, Türkiye’ye ve Osmanlı’ya hayran... Kendisini Osmanlı’dan sayan, eskiye hasretini gizlemeyen bir hukukçu. Menter, birliğin kuruluşunu şöyle anlatıyor: “Savaş sonrasında komünist memleketlerden kaçan bütün siyasi sığınmacılar kamplarda toplandı. Çoluk-çocuk ve aileler de kiliselere götürüldü. Bunun böyle olamayacağını ve Müslümanlar’ın da örgütlenmeleri gerektiğini düşündük. İslam Birliği ilk iş olarak Roma’da İslam mezarlığı açtı. İslam Birliği bünyesinde İslam Akademis Üniversitesi kuruldu. Buralarda İslam tarihi, İslam kültürü öğretiliyor. Binlerce öğrencinin çoğu İtalyan. Siz asıl Barxi’deki İslam Üniversitesini görmelisiniz.” İtalya’nın güneyinde Braxi şehrindeki İslam Üniversitesi’nin kurucusu Michele Tridente de çok varlıklı bir İtalyan. Sonradan Müslüman olan Tridente’in Selçuklu-Osmanlı mimari tarzında yaptırdığı dev üniversite Avrupa’nın birçok ülkesinden öğrenci çekiyor. İslam Kültür Merkezi Müdürü ise İtalyan asıllı bir Müslüman olan Mario Scialoja... Çok sayıda İslami eser yayınladıklarını belirten Scialoja, “Mezbahalarda helal et kesimini denetliyoruz. Ramazanda cemaate yiyecek dağıtıyor ve İslam nikâhı kıyıyoruz” diyor. Her yıl yüzlerce kişinin Müslüman olmak için geldiğini belirten Scialoja, İtalyanların İslamiyet’i seçmelerinde en büyük faktörün evlilik olduğunu söylüyor. Bir ay önce İslamiyet’le şereflenen Simona adındaki genç İtalyan kız, Fas’a gittiğinde İslam’la tanışmış. Oradaki camilerden çok etkilendiğini belirten Simona, “İslam’ın ne demek olduğunu öğrendim ve dinimi değiştirmeye karar verdim” diyor. Faslı bir nişanlısı olduğunu kaydeden Simona, aile fertlerinin henüz dinini değiştirdiğini bilmediğini söylüyor. DUA EDEN CAMİ!.. 2000 kişilik Roma Camii sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor. Betonarme taşıyıcılar üzerine oturan kubbeli caminin kolonları dört başlı olarak tasarlanmış. Çatıya ulaştığında dallanan bir ağaç kolunu andıran bu zarif kolonlar, dua etmekte olan elleri tasvir ediyor. Kolonlu betonarme sistemde taşıyıcılık önemi azalan kubbe ise, caminin içine bol miktarda ışık girmesini sağlıyor. İSLAM’I ÖĞRENMEYE GELİYORLAR İslam Birliği’nde yapılan konferansların bazıları bayanlara yönelik... Müslüman İtalyanlar ve İslam hakkında bilgi sahibi olmak isteyen İtalyan genç bayanlar, bu konferanslara katılarak sorular soruyor. Müslümanlar Via Bertoloni’deki kültür merkezinde bir araya geliyor. Hadis-i Şerif Beş şey orucun sevabını giderir: Yalan, nemîme (söz taşımak), gıybet, yabancı kadınlara şehvetle bakmak ve yalan yere yemin etmek. Korkulu zamanlarda okunacak duâ Korkulu zamanlarda, "Kelime-i temcîd", yani "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil'aliyyil'azîm"i çok okumalıdır. Muhammed Mâsum Hazretleri buyurdu ki: "Dertlerden kurtulmak ve murâda kavuşmak için beş yüz kere "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah" ile öncesinde ve sonrasında yüzer defa salevât-ı şerife okuyup dua etmelidir" Mu'avvizeteyn, yâni iki Kul-e'ûzü'yü çok okumak da faydalıdır. Ayrıca, Li îlâfi suresi, her gün ve her gece hiç olmazsa on birer defa okumalıdır. "Sübhânellahi vel-hamdülillahi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil'aliyyil'azîm", duâsını da gece gündüz çok okumalıdır. Peygamberimiz, "Allahümme innî es'elüke bihakkıssâ'ilîne aleyke", derdi ve böyle duâ ediniz buyururdu. Dert, bela, fitne ve hastalıklardan korunmak için İmam-ı Rabbanî hazretlerinin talebelerine tavsiye ettiği "Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'ün filardı velâ fissemai ve hüvessemî'ul alîm" duasını besmele ile okumalıdır. İskender MALZEMELER > 6 parça biftek > 100 gram kıyma > 1 küçük soğan > Doğranmış pide veya ekmek > 2 çorba kaşığı domates salçası > 2 çorba kaşığı yoğurt > 1 su bardağı sıcak su > 4 çorba kaşığı tereyağı Pide veya ekmekleri küçük küçük doğrayıp fırına verin. Sosu için salça, su ve yağı bir taşım kaynatın. Kıymayı ince doğranmış soğanla iyice yoğurun. Döneri için folyonun üzerine bifteği serin, üzerine hazırladığınız kıymayı dökün. Bu şekilde bir kat biftek bir kat kıyma olacak şekilde bir isfit hazırlayın ve folyoya sarıp donması için buzluğa koyun. Donan eti ince döner yaprakları şeklinde keserek tavada hiç yağ kullanmadan suyunu çekene kadar pişirin. Kızarttığınız ekmek veya pideleri tabağa serin. Üzerine pişen dönerleri koyun ve hazırladığınız sosu dökün. Son olarak da erittiğiniz tereyağını dönerin üzerine döküp yoğurtla birlikte servis edin. İskender ve şehriyeli pilav tariflerini "http://yemekzevki.tv"den izleyebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT