BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Peygamber Efendimize yapılan çirkin bazı hakaretler

Peygamber Efendimize yapılan çirkin bazı hakaretler

Bazı Batı ülkelerinde, gayr-i müslimler tarafından, en mukaddes değerlerimize çok çirkin saldırılar yapılmış, Müslümânlar tahrîk edilmek istenmiştir!..Bilindiği üzere, bir müddetten beri [2000-2001 yıllarından bu yana, husûsen meşhûr 11 Eylül 2001 hâdiselerinden sonra, özellikle 2005 yılının ortalarından ve 2006 yılının da başlarından i’tibâren], bazı Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da, gayr-i müslimler tarafından, bir kısım gazete, dergi ve kitaplarda; radyo, televizyon ve internet programlarında; çok âdî ve değersiz birtakım yazı ve bayağı karikatürlerle, başta mukaddes kitâbımız Kur’ân-ı kerîm, Şerefli Peygamberimiz, mukaddes dînimiz İslâmiyet olmak üzere, en mukaddes değerlerimize, dînî ve mîllî değerlerimize çok çirkin saldırılar yapılmış, Müslümânlar ısrârlı bir şekilde tahrîk edilmek istenmiştir. Şimdi de yine çok rezîl bir filimle, aynı şekilde, Peygamber Efendimize, İslâmiyete ve Müslümânlara hücûma geçmişlerdir. Tabîî ki fitne çıkarmak, ortalığı birbirine katmak, başkalarına zarar vermek tasvip edilecek bir şey değil. Müslümânlar ağırbaşlı olmalılar. Bu hakâretlere, hukûkî çerçeve içerisinde kalarak, usûlüne uygun cevaplar vermelidir. İSLÂMİYETE YAPILAN SALDIRILAR Bu münâsebetsizlikler hangi ülkelerde, ne zaman yapılmıştır? Bunlara şöyle kısaca bir göz atalım: 1- “Şeytân Âyetleri” adıyla bir kitap yazılarak, Müslümânların mukaddes kitâbı “Kur’ân-ı Kerîm”e hakâret edilmiştir. 2- Hâtırlanacağı üzere, birkaç sene önce, ABD’de yayımlanan “Newsweek” dergisindeki bir haberde, Guantanamo’daki ABD askerlerinin Kur’ân-ı Kerîm’i, tuvalete attıkları iddiâsı yer almıştı. Bunun üzerine, Afganistân ve Endonezya’da baş gösteren protesto gösterileri ve çatışmalarda 16 kişi ölmüştü. Dergi, daha sonra özür dilemişti. 3- 19 Mayıs 2005 tarihinde “habervitrini.com” isimli İnternet Sitesi’nde yer alan, ayrıca CNN TÜRK’te neşredilen bir habere göre: ABD’de “amazon.com” isimli İnternet Sitesi üzerinden, bir “Mushaf-ı şerîf” satın alan “Azzâ Basaruddîn” adlı ABD’li Müslümân bir kadın, “Kitâb”ın kapağı içinde “Tüm Müslümânlara Ölüm” yazısıyla karşılaşmıştı. 4- 30 Eylül 2005’te Danimarka’nın çok satan bir gazetesi (Jyllands-Posten), Peygamberimize hakaret eden 12 çirkin karikatürü yayınlamıştır. Ayrıca bu seviyesiz, bayağı karikatürleri tişörtlere de basmışlardır. 5- 1 Şubat 2006 tarihinde, muhâfazakâr Die Welt (Almanya), France Soir (Fransa), Volkskrank (Hollanda), Blick (İsviçre), La Stampa ve Corriere della Sera (İtalya) ve bazı İspanya gazeteleri, söz konusu karikatürleri tekrâr yayınlamışlardır. Bu durum karşısında, maalesef ilgili ülkelerin resmî yetkililerince, gerekli tedbirler alınmamış ve Müslümânlardan da, gerektiği şekilde özür dilenmemiştir. Bunlar bardağı taşıran son damlalar olmuş ve bütün İslâm âleminde, karikatüristler, onları yayınlayan gazetelerin sorumluları ve onların ülkelerinin yetkililerine karşı yoğun protestolar başlamış, boykotlar yapılmış, internet siteleri hacklenmiş, diğer bazı teşebbüsler olmuş, hattâ maalesef bazı yerlerde şiddet olayları meydâna gelmiştir. İslâm Ülkelerinde gösteri ve boykotlar şiddetlenerek tırmanmıştır. 6- 17 Ağustos 2005’te bir Danimarka Radyosu (Radio Holger), Müslümânlara karşı şiddet kampanyası başlatmıştır. [Hattâ bundan dolayı, Radyo’nun yayın lisansı, 3 aylığına elinden alınmış; ama buna rağmen, Radyo yetkilileri, yayınlarını İnternet’ten sürdüreceklerini açıklamışlardır.] “HAÇLI SEFERLERİNİ BAŞLAT!” 7- Bir Cumhurbaşkanı ile bir Bakan “Haçlı Seferleri”ne, bazı atıflarda bulunmuşlardır. [11 Eylül 2001 hâdiselerinden sonra, Amerika Cumhurbaşkanı “Haçlı Seferleri”nden bahsetmişti.] 8- İtalya’da bir bakan, “Papa”ya mürâcaat ederek tekrâr “Haçlı Seferleri”ni başlatmasını istemiştir. [“NetGazete.com” adlı İnternet sitesinde, 08.02.2006 tarihinde çıkan bir habere göre: Kuzey Birliği Partisi’nden İtalya Reform Bakanı Roberto Calderoli, Papa 16. Benedict’i yeni bir “Haçlı Seferi” başlatmaya çağırmıştır... Yine aynı Bakan, “Papa; 5. Pio ve 11. Innocenzo gibi mücâdele etmeli” diyerek Haçlı Seferlerini başlatan papaları Benedict’e emsâl göstermiş ve ülkesinde bulunan Müslümânlara hakâret ederek o zamanki Başbakan Berlusconi’ye de; “Hıristiyânlık değerlerine sahip çık, Hıristiyânlığı yaymaya çalış. İslâm’ın yayılmasına izin verme” şeklinde bir çağrıda bulunmuştur. [İnşâallah yarın da bu konu üzerinde durmak istiyoruz.]
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT