BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fıkhı Ekber’in özeti

Fıkhı Ekber’in özeti

İmam-ı a’zam hazretlerinin, inanılması lazım olan bilgileri içine alan hacmi küçük bir kitapçığı vardır. Adı Fıkhı Ekber. Özetle şöyledir ...İmam-ı a’zam hazretlerinin, inanılması lazım olan bilgileri içine alan hacmi küçük bir kitapçığı vardır. Adı Fıkhı Ekber. Özetle şöyledir: İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, hesap, mizan, cennet ve cehenneme inanmak ve hepsini hak bilmektir. Allah, birdir, doğmamış ve doğurmamıştır. O’na hiçbir şey denk değildir. O yarattıklarından hiç birine benzemez, isimleri, zati ve fiili sıfatıyla hep var olmuş ve var olacaktır. O’nun isim ve sıfatlarından hiçbiri sonradan olma değildir, hepsi ezelidir. O ilmiyle daima bilir, kudretiyle daima kadirdir. Kelam ile konuşur, yaratması ile daima halıktır, fiili ile daima faildir. Yapılan şey mahluktur. Allah’ın fiili ise mahluk değildir. [Fiil; iş, fail ise iş yapan demektir. Kadir, her şeye gücü yetendir.] Kur’an-ı kerim mahluk [yaratık] değildir, orada Peygamberlerden, kâfirlerden, mesela Firavun ve İblis’ten naklen verilen haberlerin hepsi Allah kelamıdır. Allah’ın kelamı mahluk değildir. Peygamberler küçük büyük günah işlemez. Peygamberlerden sonra insanların en faziletlisi, Ebu Bekir, sonra diğer üç halifedir. Eshab-ı kiramın hepsini hayırla anarız. Büyük günah işleyen Müslümana kâfir diyemeyiz. Günahlar, Mü’mine zarar vermez de demeyiz. Günah işleyen, fakat tövbe etmeden Mü’min olarak ölen kimseyi Allah dilerse ona cehennemde azap eder, dilerse affeder ve hiç azaba uğratmaz. Peygamberlerin mucizeleri ve velîlerin kerametleri haktır. Allahü teâlâ ahirette cennetten görülecektir. İman; dil ile ikrar kalb ile tasdiktir. İman artmaz ve eksilmez. Peygamberlerin şefaati haktır. Peygamber efendimizin şefaati büyük günah işleyenleredir. Kıyamet günü amellerin mizanla tartılması ve Peygamber efendimizin havzı haktır. Kıyamette, hasımlar arasında hesaplaşma olması haktır. Cennet ve cehennem şimdi vardır, ebediyen de yok olmayacaktır. Allah dilediğini kendisinin bir lütfu olarak hidayete ulaştırır. Dilediğini de adaletinin gereği olarak sapıklığa düşürür. Şeytan, Mü’minden imanı zorla alamaz. Fakat kul imanı terk ederse şeytan da onun imanını alır. Kabir suali kabirde ruhun cesede iadesi ve kâfirler ile günahkâr müminler için kabir azabı haktır. Miraç haktır, inkâr eden sapık ve bid’at ehli olur. Deccal, yecüc ve mecuc, güneşin batıdan doğması, İsa aleyhisselamın gökten inmesi ve diğer kıyamet alametlerinin hepsi haktır. İnanılması gereken diğer şeylerden mezhebimizde olanlardan bazıları da şöyledir: Allah, kulun güç yetiremeyeceği şeyleri onlara emretmez. Kâfir olarak ölen asla affa uğramaz, sonsuz olarak cehennemde kalır. Peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselam, sonuncusu Muhammed aleyhisselamdır. Kul kendisinden emir ve yasakların kalkacağı bir duruma ulaşamaz. Herkes, gücü yettiği ölçüde ibadet etmekle yükümlüdür. Öldürülen de, intihar eden de eceliyle ölmüştür. Ecelsiz ölüm olmaz. Ölüler için dua edilince ve onlar için sadaka verilince ölüler fayda görür. Evliya, peygamber derecesine ulaşamaz.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86072
  % 1.74
 • 6.0742
  % -0.37
 • 6.8075
  % -0.15
 • 7.7293
  % 0.17
 • 251.383
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT