BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeni hükümet ve ekonomik sorunlar

Yeni hükümet ve ekonomik sorunlar

Her yeni hükümet kurulunca karşısında; çözülmesi gereken birçok ekonomik sorunlar mevcut bulunur.Her yeni hükümet kurulunca karşısında; çözülmesi gereken birçok ekonomik sorunlar mevcut bulunur. Biz geriye doğru 20 sene içerisinde kurulan 2 hükümetin önünde bulunmuş olan ekonomik sorunları belirterek bundan bazı sonuçlar çıkartmak istiyoruz. Bakınız 12 Kasım 1979’da göreve başlayan 6. Demirel Hükümeti’nin önünde bulunan ekonomik sorunlar hakkında 19 Ekim 1979’da Tercüman’da neler yazmışız: “Kurulma çalışmaları dönemine giren yeni hükümeti bekleyen çok ciddi meseleler arasında ekonomik karakterde olanlar çözümünde dış dünyanın da rolü bulunacağı için daha ciddi durumlar arzetmektedir. Bugünkü iktisadi meselelerimizi şu şekilde sıralamak mümkündür: - Çok hızlı bir fiyat artışı - Döviz darlığı - Üretim düşüşü - Yatırımların azalması - İşsizliğin çoğalması - Bütçe zorlukları - KİT’lerin mali bünyelerinin iyi olmayışı - Kalkınma hızının düşük olması” Şimdi bir de 23 Haziran 1991’de göreve başlayan 1. Mesut Yılmaz hükümetinin görevden ayrılmasına doğru 23 Ekim 1991’de Tercüman’a yazdığımız yazıya bakalım. Bu yazıdan bazı bölümler aynen şöyle: “Maddi ölçüler nazarı itibara alınarak bir değerlendirme yapıldığı takdirde birçok işlerin gerçekleştirildiğinin, toplumun önemli bir kısmınca kabul edildiği görülmektedir. Otoyollar, Fatih Köprüsü, birçok altyapılar, haberleşmedeki gelişmeler ve benzerleri bunlara misaldir. Ayrıca oluşan yeni dünya şartlarına uygun ekonomik düzenlemeler, serbest piyasa sisteminin bazı bölümleri gibi fiziki olmayan diğer gelişmeler de yapılan işler arasındadır. Ancak birçok alanlarda çok iyi işler yapılmış olmakla beraber halkın büyük bölümünün şikayetçi olduğu enflasyon konusunda Mesut Yılmaz hükümeti başarısız durumda kalmıştır. Ayrıca bunun tabii sonucu olarak gelir dağılımı daha çok bozulmuş ve işsizlik de artmıştır. Bütçe açığı büyüktür. Serbest piyasa düzeninin ülke şartlarına uydurulamaması sonunda da birçok aksaklıklar ortaya çıkmış ve iktisadi hayatın kanı olan kredilerin faizleri de çok yüksek düzeyde kalmıştır.” Şimdi kurulacak yeni hükümetin önünde de enflasyon, gelir dağılımındaki büyük dengesizlik, bütçe açıkları, yatırımların azalması, bazı KİT’lerin mali bünyelerinin bozuk olması gibi birçok ekonomik sorunlar bulunmaktadır. Görülüyor ki son 20 yıl içinde döviz darlığı hariç diğer sorunlar aynen durmaktadır. Aslında döviz sıkıntısının ortadan kalkması ülke ekonomik hayatı açısından büyük bir mutlu olaydır. Çünkü bu olay ekonomik gelişmemizin dışa bağımlı olmaktan kurtulması demektir. Diğer çözülmeyen sorunlara gelince bunlar; siyasi istikrarsızlığın çare bulmaya engel oluşundan dolayı varlıklarını korumaktadır. Bu itibarla ortaya çıkan seçim tablosuna göre bir koalisyon hükümeti ufukta görüldüğünden eğer bu, ülke menfaatlerini gözönünde bulundurarak hizmet etme gayretine girerse, çareleri bilinen diğer sorunlar da zamanla en aza inebilir. Temennimiz parti değil ülke yararına endekslenmiş uyumlu bir koalisyon hükümetinin göreve gelmesidir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT