BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TSK’dan anlamlı mesajlar

TSK’dan anlamlı mesajlar

Genelkurmay Başkanlığı’nca hazırlanan dokümanda, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nın ..Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, ülkenin iç ve dış güvenliği kadar, demokrasinin, insan haklarının ve hukuk devleti ilkesinin en güçlü savunucusu olduğu, ancak bu kavramların istismarı yoluyla yasa dışı, yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı hukuk devletinin elinde bulunan yasal önlemlerin ülke şartları dikkate alınmadan kaldırılmasının, bu kutsal kavramlarla mazur gösterilemeyeceğinin de bilincinde olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı’nca hazırlanan bir dokümanda, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) ‘’Güvenliğin Siyasi-Askeri Yönleri Hakkında Davranış İlkeleri Rehberi’’ doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çalışma ve uygulamaları anlatıldı. “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, uluslararası alanda terörizme karşı mücadelede işbirliği, Silahlı Kuvvetler’in demokratik kontrolü, silahlı kuvvetlerin iç ve dış güvenlikte kullanılma esasları, insan hakları ve harp hukuku kuralları gibi ana konulardaki yükümlülüklerimizin en etkin bir şekilde yerine getirileceğinden tereddütümüz bulunmamaktadır’’ denilen dokümanda, TSK’nın bu çerçevedeki konumu ve görüşleri şöyle dile getirildi: * Türkiye, özellikle samimiyetten uzak bir şekilde, insan hakları maskesi altında veya siyasi suçlarla bağlantılı olduğu sözde gerekçesi ile dünyanın en kanlı teröristlerinin ve hatta terör örgütlerinin sözde liderlerinin dolaylı da olsa desteklenmesi, gözetilmesi ve korunmasından son derece rahatsızdır. * Türk Silahlı Kuvvetleri Anayasa ve kanunlar uyarınca, TBMM’nin ve Bakanlar Kurulu’nun etkin demokratik ve politik kontrolü altındadır... Milli Güvenlik Kurulu ve Yüksek Askeri Şûra, asker ve sivil üyelerin oluşturduğu anayasal organlardır. * Silahlı Kuvvetler’in yetki ve görevlerinin ve bunların sınırlarının açık ve ayrıntılı bir şekilde yasalarla belirlenmesi, Silahlı Kuvvetler’in demokratik kontrolü açısından en sağlıklı ve etkin bir yöntemdir. * Milli Savunma Bakanlığı’nın, Genelkurmay Başkanlığı ile görev ilişkileri ve yetki alanı kanunla düzenlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Milli Savunma Bakanlığı’na ilişkin savunma harcamaları da TBMM tarafından onaylanmaktadır. TBMM söz konusu onaylamayı yaparken, Bakanlar Kurulu tarafından önerilen savunma bütçesinden gerekli indirimleri yapma yetkisine ve denetim sistemine sahiptir. İNSAN HAKLARI * Türk Silahlı Kuvvetleri, silahlı çatışma hukuku kurallarının eğitim ve öğretimine büyük önem vermektedir. * Avrupa İnsan Hakları Divanı’nın zorunlu yargı yetkisini kabul eden ülkemiz, olağanüstü hal ile idare edilen bölgelerde dahi iç güvenlik harekatını Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan hükümler başta olmak üzere en geniş insan haklarına saygı çerçevesinde yerine getirmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT