BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstanbul şairi Baki

İstanbul şairi Baki

“İstanbul Türkçesi’ni şiirleştiren aydın” Baki, vefatının 400. yıl dönümünde bir İstanbul şairi olarak yâd edildi.Türkiye Yazarlar Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Kültür A. Ş. müşterek bir programla Klasik Türk Edebiyatı’nın büyük şairi Baki’yi vefatının 400. yıldönümü münasebetiyle iki gün devam eden bir sempozyumla yâd etti. Hayatı ve eserleri bakımından İstanbul’la özdeşleşen Baki için ana hatlarıyla hazırlanan toplantıda, ilim adamları ve yazarlar şairi muhtelif cephelerden ele alan konuşmalar yaptı. TYB’nin Sultanahmet’teki şubesinde gerçekleşen ilk günkü toplantıda Prof. Dr. Bahattin Yediyıldız Bâkî döneminin siyasi, Prof. Dr. Mustafa İsen ise kültürel arkaplanı üzerinde durdu. “Sultanü’ş Şuara” (Şairler Sultanı)nın hayatı ve eserleri Prof. Dr. Sebahattin Küçük tarafınden anlatıldı. Prof. Dr. Muhammed Nur Doğan “Baki Divanı’nda sosyal hayat ile ilgili bazı dikkatler”e temas ederken Doç. Dr. Muhsin Macit “Mahallileşme ve Baki” konulu tebliğini sundu. Akşam da Mehmet Güntekin ve korosu tarafından Baki ve döneminden klasikler eserler seslendirildi. İz bırakan şair Sempozyumun ikinci gününde Prof. Dr. Hüsrev Hatemi “Bir aydın bürokrat olarak Baki”, Prof. Dr. İskender Pala “Şair Olarak Baki”, Yard. Doç. Dr. Cevdet Dadaş “Bakinin Kanuni Mersiyesine Dair”, Prof. Dr. Orhan Okay “Baki’nin Türk edebiyatındaki etkileri, Beşir Ayvazoğlu ise “Baki şiirinin günümüzdeki yansımaları” üzerinde durdular. Hatemi, Baki’nin hayatından bahsederken, “Baki, hiç bir zaman devrinin şairlerini küçümsememiştir” dedi. Prof. Dr. İskender Pala, Baki’nin hayali yüksek bir insan olduğunu belirterek, “Şiiri avucunun içi gibi yoğuran bir kişiliğe sahipti. Sade ama muhteşem şiirler yazmıştır. Tabiat insanıdır. Muazzam bir imparatorluğun dilini, İstanbul Türkçesi’ni kullanmıştır” dedi. Yrd. Doç. Dr. Cevdet Dadaş, Baki’nin nesir yönüne dikkatleri çekti. Dadaş, “Bakinin ‘Divan’ı dışında çok önemli tercüme eserleri bulunuyor. Ancak, Baki’nin nesir dili, mutantan olan şiir dilinden çok daha sadedir” dedi. Prof. Dr. Orhan Okay ise Baki’nin Kanuni’ye yazdığı meşhur “Mersiye”yi ele aldı. Yahya Kemal’den günümüze Baki’nin te’sirini anlatan Beşir Ayvazoğlu’na göre ise, “Baki’nin sesini en fazla Yahya Kemal’de buluyoruz.” Tanpınar’ın eski edebiyatımızı ele aldığı yazılarda mutlaka Baki’nin yer aldığını hatırlatan Ayvazoğlu, Behçet Necatigil, Arif Nihat Asya, Cahit Külebi, Sezai Karakoç, Attila İlhan, Hilmi Yavuz ve Nurullah Ataç gibi şair ve yazarların eserlerinde, Baki’den söz eden metinlerden bahsetti. Prof. Dr. Muhammed Nur Doğan, Prof. Dr. Mustafa İsen, Prof. Dr. İskender Pala ve Mustafa Miyasoğlu da son toplantıda Baki’nin şiir gücü ve etkilerini vurguladılar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT