BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkçe’nin ustaları

Türkçe’nin ustaları

Türkiye Türkçesi’yle eser veren dünya çapındaki edebiyatçılarımız Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından törenle armağan verilecek.Türk Dünyası Türk Dili Şeref Armağanı, Türkçe’yi dünya dili seviyesine yücelten edebiyatçılarımıza şükrân nişanesi olarak veriliyor. Ödüller, dünyaca ünlü romancı Cengiz Dağcı, Azerbaycanlı şair Bahtiyar Vahapzade, Kıbrıslı şair Osman Türkay, Makedonyalı edebiyatçı Fahri Kaya ile Bulgaristan Türk’ü Kemal Pınarcı’ya sunulacak. Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın himayesinde Türk Kültürüne Hizmet Vakfı (TKHV)’nın tertiplediği tören pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de gerçekleştirilecek. Armağan düşüncesinin fikir babası olan Doç.Dr. Necat Birinci, konuyla ilgili sorularımıza cevap verdi: KIVILCIMDAN ATEŞE Armağan düşüncesi nasıl doğdu? BİRİNCİ: Osman Türkay’ın Türkiye ve KKTC’de çok iyi tanınmadığı dikkatimi çekmişti. Hakkında Kültür Bakanlığı bir seçmeler kitabı hazırladığı, Kıbrıs’ta “Edebiyat Üzerine Yazılar”ı bir kitap olarak basıldığı halde, edebiyat çevrelerinde pek sözünün edilmediği dikkatimi çekmişti. Ancak Türkay 1980’li yıllardan itibaren dünya edebiyatı çevrelerinde tanınan ve 50’nin üzerinde değişik ülkelerden değişik derecelerde mükafatlar alan bir sanatçıdır. Böyle bir sanatçıyı sadece Türk oluşuyla değil, Türkçe’yi bütün dünyaya tanıtması bakımından değerlendirmeyi düşündük. Ne yapılabileceği konusunda mensubu olduğum Türk Kültürüne Hizmet Vakfı yetkilileriyle görüştüm. Türk diline hizmet edenlere verilebilecek bir şeref armağanı ihdas edilmesi ve bunun ilkinin Osman Türkay’a verilmesi düşüncesi doğdu. TKHV Kültür Bakanlığı’nın bir yan kuruluşu olduğundan konuyu bakanlığa bir proje halinde ilettik. Kültür Bakanı İstemihan Talay, konuyu hararetle benimsedi. Ancak böyle bir ödül çerçevesinde Türkiye Türkçesi ile Türkiye dışında eser vermiş başka sanatkârların da böyle bir çerçevede değerlendirilmesi ve projenin bu şekilde genişletilmesinin uygun olacağını belirtti. GÜMÜŞ ARMAĞAN Davet edilen bu sanatçıların hepsi ülkemize gelecek mi? BİRİNCİ:Cengiz Dağcı rahatsızlığını beyan ederek gelemeyeceğini bildirdi. Ödülünü Türkiye’deki eserlerini basan Ötüken Neşriyat’tan bir temsilicisi alacak. Osman Türkay başta olmak üzere diğer sanatkârlar 24 ve 25 Nisan’da Türkiye’ye gelecekler. Bu ödüller de dahil, bir armağan yönetmenliği hazırlanması karara bağlandı. Henüz yönetmelik son şeklini almış değil fakat beliren düşünceye göre Türk dili ve edebiyatına hizmet eden Türkiye’ye bağlı olarak üç yılda bir, bütün Türk dünyasına bağlı olarak beş yılda bir verilmesi düşüncesi ağırlık kazandı. Maddi bir armağan verme durumu yok. Çok alışılmış olduğu için bir plâket de düşünmedik. Törende vakfımızın amblemi olan Türk motifini ihtiva eden gümüş bir armağan verilecektir. TÖREN HALKA AÇIK Toplantının akışı nasıl olacak? BİRİNCİ: Toplantıda protokol konuşmalarından sonra Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yerini anlatan bir konuşma tarafımdan yapılacak. Daha sonra alfabetik sıraya göre sanatkârlar davet edilecektir. Bu arada sanatkârların yaşadığı ülkeler, slayt gösterileri ile tanıtılacak ve sanatkârların eserlerinden seçtiğimiz birer örnek seslendirilecek. Bunun arkasından ödüller sahiplerine tek tek takdim edilecek. Ayrıca sanatkârların biyografik eserlerin bir listesi dâvetlilere dağıtılacak. Ödül töreninden sonra klâsik Türk sanat müziği icra edilecektir. Tören halka açık ve ücretsiz olacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT