BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İnşaatı ben yaptım

İnşaatı ben yaptım

Zonguldak'tan E.K. rumuzlu okuyucumuzun sorusu şöyle: "Amca ve halalarımla babamın müşterek malik oldukları bir arsa vardı. Aralarında rıza-i taksim yaptılar.Zonguldak'tan E.K. rumuzlu okuyucumuzun sorusu şöyle: "Amca ve halalarımla babamın müşterek malik oldukları bir arsa vardı. Aralarında rıza-i taksim yaptılar. Babamıza düşen pay üzerine, kardeşim ile ben iki katlı bir bina yaptık. Babam, bu binanın tapusunu sizlere vereceğim dediği halde, üvey annemizin tesiri ile vermedi. Bu arada bu arsa üzerinde kadastro çalışmaları yapıldı ve 1991 yılında kadastro çalışmaları kesinleşti. Babam, muhtar huzurunda bir senet ile bu binayı ve arsasını bize sattı. Ancak, tapudan intikal yapılmadı. Biz de, babamızdır diyerek kadastro çalışmalarına itiraz etmedik. Şimdi ne yapabiliriz?" Cevap: Kadastro tespitlerinde bir aylık askı süresi vardır. Bu süre içinde, kadastro komisyonuna itiraz imkanı mevcuttur. Gördüğümüz kadarı ile siz bu imkanı kaçırmış durumdasınız. Yine, kadastro tespitlerinde, tespit tarihinden itibaren bir yıl içinde kadastro mahkemesine iptal davası açma imkanınız vardı. Siz bu hakkınızı da kullanmamışsınız. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 12. maddesine göre, 10 yıllık süre içinde tapu iptal ve tescil davası açma imkanınız bulunmaktadır. Bu sürenin sonu yaklaşmış bulunmaktadır. Zaman aşımı ile mülkiyet kazanma Mektubunuzda, "Biz burasını 20 yılı aşkın bir zamandır kullanıyoruz. Mülkiyeti kazanma şansımız var mıdır?" diye soruyorsunuz? Bu konu Medeni Kanunun'un 638 ve 639. maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Burada iki husus düzenlenmiştir. Şöyle ki; 1- Bir kişi, tapusuz bir gayrimenkulü benimdir diyerek, nizasız ve fasılasız olarak 20 sene müddetle kullansa, o yerin mülkiyetini kazanır. Sizin olayınızda yer tapulu bir gayrimenkuldür. Bunun için 20 yıllık süreden istifade etmeniz söz konusu değildir. 2- Bir kişi, herhangi bir sebeple adına tapuda işlenmiş bir gayrimenkulü benimdir diyerek ve nizasız ve fasılasız olarak 10 yıl kullanırsa, o yerin maliki olur. Sizin olayınızda yer her ne kadar tapulu ise, tapu babanızın adına kayıtlıdır. Fiilen sizin bu yeri kullanmanız bu haktan istifade etmeniz imkanını tanımaz. Hukukta temel bir kaide vardır. Zilyetlik ile tapulu bir mülkün mülkiyeti kazanılmaz. Bunun için, zaman aşımı yolu ile bu yerin mülkiyetini kazanmanız sözkonusu olamaz. Memnuniyet Kişinin babası aleyhine tapu iptal ve tescil davası açması veya herhangi bir yol ile mahkeme kapısında buluşması örfen doğru bir davranış değildir. Üvey annenizi de memnun eder bir şekilde bu meselenin çözümünde fayda vardır. Babanız gayrimenkulün tapusunu üçüncü kişilere devretmediğine göre, onun vefatı halinde zaten bu yerin çoğunluk mülkiyeti size geçecektir. Üvey anneniz de hissedar olacaktır. Bunun için, babanızın sağlığında gerekirse fedakarlık yaparak meseleyi çözmeniz daha pratik ve kısa sürede netice verecektir. Sonra, babanız ile iyi geçinmek ve onun ahir ömründe yanında yer almanız her bakımdan sizin için kazançtır. Buna rağmen, dava açmayı düşünürseniz, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bu davayı açabilir ve de kazanabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT