BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MHP’nin programı hazır

MHP’nin programı hazır

Seçimlerin sürpriz partisi MHP’nin iktidar olması durumunda, eğitimden kültüre, ekonomiden YÖK’e ve din hizmetlerine kadar her mesele hakkında hazırlanan projeler tek tek uygulamaya konulacak.Yıllardan beri iktidar olabilmek için çalışmalarını sürdüren MHP, 18 Nisan seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından icraat için kolları sıvadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi iktidar ortağı olduğu takdirde, Balgat’ta parti okulu adı altında kurduğu, çeşitli alanlardan üniversite öğretim üyeleri ve bürokratlardan oluşan araştırma ve geliştirme merkezinin yaptığı çalışmalar ışığında geliştirilen projeleri, tek tek uygulamaya koyacak. Bahçeli, AR-GE’nin yaptığı çalışmaların Türkiye’nin temel sorunlarını tanımlamaya ve çözmeye yönelik raporlar olduğunu belirterek, “İktidara geldiğimiz takdirde icraat politikalarımızı bu çerçevede oluşturacağız” dedi. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılını hedef seçerek hazırlanan “Lider Ülke Stratejisi”nin, halkın üzerine karabasan gibi çöken kısır döngüleri, güvensizlik sendromunu aşmayı ve dünya arenasında güçlü, onurlu bir yer tutmayı hedeflediğini kaydeden Bahçeli, 21. yüzyılda Türkiye’yi lider ülke konumuna getireceklerini söyledi. MHP’nin çeşitli alanlarda gerçekleştireceği projeler ise şöyle sıralanıyor: EĞİTİME MİLLİ MODEL Milli eğitim sistemi, milletin temel değer ve ülkülerine, fertlerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kendi bünyesine uygun “Milli Model” adı altında düzenlenecek. Bu model ile 21. yüzyılda Türk Milli Eğitimi, “iktidarlara göre, bakana göre anlayışından” kurtarılarak, politize olması önlenecek. Siyaset üstü ve kalıcı olması sağlanacak. KUR’AN-I KERİM SEÇMELİ DERS Din eğitimi ve öğretimine önem verilerek, dinin siyaset malzemesi olmaktan kurtarılması sağlanacak. Bunun için eğitim ve öğretimin her kademesinde isteyen herkese din bilgisinin verilmesi ve dinin doğru öğretilmesi sağlanacak. Kur’an-ı Kerim’in seçmeli dersler arasında yer alması için çalışmalar yapılacak. İmam Hatip Liseleri de öğretmen, program, kitap ve öğretim yöntemleri açısından günün şartlarına uygun hale getirilecek. İmam Hatip Lisesi mezunlarının eğitiminde imkan ve fırsat eşitliği esasına göre, yüksek öğretimden yararlandırılacak. BAŞARILI ÖĞRETMENE DESTEK Öğretmenlik mesleğini daha cazip hale getirmek amacıyla, bu mesleğe büyük önem verilecek. Öğretmenlerin başarılı olmasını sağlayacak sistem oluşturulacak. Bunun için üç yıl üstüste başarılı olan öğretmenler, terfi edecek ve terfi eden öğretmenin ücretinde büyük artış olacak. Aynı zamanda üst üste başarısız olan öğretmen, büro hizmetine çekilerek, öğretmenlerin yararlandığı haklardan yararlanamayacak. Öğretmenlerin kendilerini yetiştirmeleri için her türlü imkan sağlanacak. Tayin ve terfilerde makamlara atamalarda başarı esas alınacak. HEDEF 12 YIL İlköğretim zorunlu ve devlet okulları parasız olacak, (1+8) yıllık öğretim uygulaması bütün Türkiye’de yaygınlaştırılacak, bu eğitim öğretim iki kademeli uygulanacak. Orta öğretimde çok amaçlı liseler küçük yerleşim birimlerinden başlamak üzere yaygınlaştırılacak. Orta öğretim de zamanla zorunlu eğitim öğretim kapsamında düşünülecek. Şartlar oluştuğunda ve çağın gerekleri göz önünde bulundurularak zorunlu eğitim-öğretimin 12 yıla çıkarılması çalışmaları yapılacak. YÖK’E YENİ DÜZEN Yüksek öğretimde, öğretim üyelerinin para kazanmak için çok derse girmesi yerine, araştırma yapması ve ilmi faaliyette bulunması temel alınacak, öğretim elamanlarının ekonomik durumu düzeltilecek. Yüksek Öğretim Kurulu’nda (YÖK) yeni bir yapılanmaya gidilecek. ENERJİ YATIRIMI MHP Türkiye’nin enerji politikasını yeniden ele alarak, yeni bir anlayışla enerji darboğazını aşacak çalışmalarını da tamamladı. Türkiye’nin 35 milyon ton dolayında olan petrol rezervinin, üretim seviyesi dikkate alındığında 10 yıl sonra tükeneceği göz önünde tutularak, Kazakistan, Azerbaycan ve diğer ülkelerde keşifler yapılarak buralardan çıkan petrol Türkiye’ye getirilecek. NÜKLEER SANTRAL Enerjide yatırım yapılmadığı takdirde Türkiye’nin 2000’li yıllarda karanlıkta kalacağı dikkate alınarak, dışa bağımlı olmadan kendi kendine yetebilen bir teknolojiye sahip olabilmek için hızla nükleer teknolojiye geçilecek. Türkiye’de herbiri 1000 MW gücünde iki nükleer santral sırayla 2005 ve 2008’de işletmeye girecek. Yapılan araştırmalarda mevcut toplam yatırım 55 milyar dolar olarak gerçekleşecek. Bu yatırımlarda özel sektörün gücünden faydalanılacak. Bakü-Ceyhan ham petrol boru hattı, Rusya-Karadeniz-Türkiye doğalgaz boru hattı Türkmenistan-Türkiye-Avrupa doğal gaz boru hattı gibi uluslararası boru hattı projelerinin gerçekleşmesi için kapsamlı, tutarlı ve ikna edici bir dış politika uygulanacak. KÖYLÜLERE SOSYAL GÜVENCE Ormancılıkta “Uzun Dönem Gelişme Planı” hazırlanarak, bu plana göre oluşturulacak ormancılık politikaları günlük politikalara alet olmaktan çıkarılacak. Tarım-ormancılık-hayvancılık sektörlerinin aynı arazi üzerinde uygulama örneklerini kapsadığından, toprağı kullanan üç sektör arasındaki rekabeti azaltacak bir karma ormancılık çalışması yaygınlaştırılacak, Milletin her ferdi gibi orman köylüleri de mutlaka sosyal güvenceye kavuşturulacak, şehirlerde ne varsa köylerde de aynı imkanların olması sağlanacak. DİYANET YENİDEN YAPILANACAK Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yeniden yapılanmaya gidilecek. Bu yapılanma, milletin sosyal bütünlüğünü kuvvetlendirecek ve milli birliği sağlayacak doğrultuda ve “milli bir model”de olacak. Başbakana bağlı bir kurum olacak ve desteklenecek. Kurumun yetkisini ve itibarını artırıcı düzenlemeler yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatı yetkililerinin, il ve ilçe müftülerinin ilahiyat fakültelerinin temsilcilerinin oy kullanmasıyla seçilecek. Üç adaydan birisi Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek ve bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı’nca 4 yıllık süre için onanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin özlük hakları yeniden düzenlenecek ve iyileştirilecek. MİLLİ KÜLTÜR POLİTİKASI Kültürü korumak ve geliştirmek, milletin varlığıyla doğrudan ilgili olduğu için MHP, politikasının temeline canlı, etkili, okuldan sokağa, sokaktan eve kadar her yerde yaşanabilecek milli kültürümüzü yerleştirecek. RTÜK’E DÜZENLEME MHP, TRT yayınlarında milli kültürümüze daha fazla ağırlık verecek milli değerlerimizi yeni nesillere benimsetecek bir politika uygulayacak. RTÜK’ün mevcudiyetini kabul etmekle birlikte bu müessesenin mutlak surette yasakçı zihniyetten uzak kalması sağlanacak, basının zararlı faaliyetlere karşı kendi iç denetimini sağlamasına gerekli her türlü destek verilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT