Ebru Karatosun ANKARA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat safhasının medya ayağına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir adım attı. Başsavcılık, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'a ayrı ayrı yazı yazdı. Yazılarda dönemin gazete patronları Mehmet Ali Yalçındağ, Aydın Doğan, Dinç Bilgin ve Erol Aksoy'un girdiği ihalelerin araştırılması talep edildi.  Ayrıca, 1996-1999 tarihleri arasında TOBB, DİSK, Türk-İş, TESK ve TİSK sendikalarının ihalelerinin de tespit edilmesi istendi. Başsavcılık tarafından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılan yazıda "Adı geçen isimlerin 2002 yılı ve öncesinde kamudan almış oldukları herhangi bir ihale ya da iş bulunup bulunmadığı var ise bu ihale ve işlerin hangi kurumlardan alındığı bildirilsin" denildi. Sayıştay'a yazılan yazıda da şunlar yer aldı: "Adı geçen isimlerin 2002 yılı ve öncesinde kamudan almış oldukları ihaleler ya da kamu ile yapmış oldukları işlerden dolayı, Başkanlığı’nızca herhangi bir inceleme yapılıp yapılmadığı, inceleme yapıldı ise hangi kurumdan, hangi tarihte alınan ihale veya ihalelerle ilgili inceleme yapıldığı, yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir yolsuzluk ve usulsüzlük tespit edilip edilmediği, herhangi bir yolsuzluk ya da usulsüzlük tespit edilmiş ise bu durumun hangi ihale ya da ihalelere ilişkin olduğu bildirilsin.” Başsavcılık söz konusu kurumlara yazdığı yazıda CMK. 332. Maddesini hatırlatarak, istenilen bilgilere 10 gün içerisinde cevap verilmesinin zorunlu olduğu belirtildi. Adı geçen kurumların savcılığın isteğine bu süre zarfında cevap vermesi bekleniyor.