Türk Medeni Kanununun 166. Maddesinde; Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Denilmekte olup şiddete maruz kalınması hali ortak hayatı sürdürmenin kendisinden beklenmeyecek durumların başında gelmektedir. Ancak söz konusu şiddet sadece fiziksel anlamdaki şiddetten ibaret olmayıp duygusal yönden şiddete maruz kalmakta aynı sonuçları doğurmaktadır.

Duygusal şiddeti manevi şiddet olarak tanımlamak mümkündür. Eşe karşı yapılan küçültücü hareketler, aşağılamalar, hakaret edilmesi, toplum içinde rencide edilmesi, eşe sevgisiz ve ilgisiz davranılması, ya da tam tersi çok baskıcı ve kıskanç davranılması gibi durumlar eşe karşı duygusal şiddet uygulandığını göstermektedir. Bunun yanında sadece eşine değil eşinin ailesiyle de uygulanması halinde de şiddete maruz kalan tarafın boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır.  

Duygusal şiddete maruz kalma sübjektif bir değer taşıdığı için Mahkeme yapacağı değerlendirmede eşin yaşadığı olayın duygusal anlamda şiddet olup olmayacağını belirleyecektir. Yargıtay’ın duygusal şiddet olarak kabul ettiği boşanma sebeplerinden örnekler verilmiştir. Ankara boşanma avukatı bu konuda sizlere yardımcı olacaktır.  

- Eşini sevmediğini söylemek
- Eşine lakap takarak hitap etmek
- Aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlatmak
- Eşine hakaret etmek
- Eşinin ailesine hakaretlerde bulunmak
- Eşinden habersiz kürtaj girişiminde bulunmak
- Ailesinin eşini tehdidine kayıtsız kalmak
- Kalp hastası eşine “Yarım adam, hasta” şeklinde söylemde bulunmak
- İntihara kalkışmak
- Hamile olmadığı halde hamile olduğuna inandırmak
- Eşinin hamileliğiyle ilgilenmemek
- Eşini eve almamak
- Akrabasının cenazesine katılmasına izin vermemek
- Müşterek çocuğun kendisinden olmadığını söylemek
- Eşine “Kırık” veya “ “ Koca Göbek” şeklinde hitap etmek

Eşine “bıraksın yakamı” diyerek birlikte yaşamaktan kaçınmak gibi durumlarda Yargıtay eşin duygusal şiddete maruz kaldığını ve duygusal şiddete maruz kalan eşin boşanma sebebi bulunduğunu ifade etmiştir. Ancak verilen olaylar sübjektif nitelikte değerlendirme yapılacağı için her zaman boşanma nedeni olarak kabul edilmesi mümkün değildir.  Ankara avukat  veya İstanbul avukatları bu konuda çok tecrübelidir.

İlandır.