BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Niçin böyle yaptınız?

Menkıbeler
Abdüllatif Uyan
Facebook
Türkistan evliyâsından Kadı Muhammed Zâhid hazretleri, 1530 (H.936) senesinde Semerkand’a bağlı Hisar‘ın Vahş köyünde vefât etti. Mübârek kabri oradadır.
Bir gün şunu anlattı:
Evliyânın büyüklerinden Bâyezid-i Bistâmî hazretleri, talebeleriyle bir şehre gitmek için yola çıktılar...
Şehre yaklaşmışlardı.
Enteresan bir şey oldu...
Şöyle ki;
Ahâlinin akın akın kendisini karşılamak üzere yollara döküldüklerini gördü hayretle.
Çıkınından ekmeğini çıkardı...
Ve hızlı hızlı yemeğe başladı.
Ahâli bu hareketi gördü.
Ona hiç yakıştıramayıp;
“Allah Allah!.. Biz bu zâtı evliyâ bilirdik. Meğer ne kaba, ne kötü bir adammış!" dediler.
Ve dağılıp gittiler.
Talebeleri sordu:
“Hocam! Niçin böyle yaptınız?”
Buyurdu ki:
“Kalbime kibir gelmesinden korktum!”
“Ama yanlış anladılar.”
“Olsun, kalbime kibir gelseydi, Allahü teâlânın gadabına uğrardım!" buyurdu.
● ● ●
Bu zâta bâzı gençler;
“Efendim, Ehl-i sünnet bir Müslüman, öldüğünde cehenneme girecek mi?” diye sordular.
Buyurdu ki:
“Eğer günahları çok ve bunlar tövbe ve istiğfâr ile veya şefâat ile affolunmadı ise, bu günahları kadar cehennemde yanması câizdir.”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
603575 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/603575.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT