BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Ateşperestler îmân ediyor

Menkıbeler
Abdüllatif Uyan
Facebook
Büyük velî Muînüddîn-i Çeştî hazretlerinin zamanında Bağdat'ta “yedi kişi” vardı ki, ateşe tapıyorlardı.
Açlık ve susuzluk çekerek sonunda istidrâca kavuştular.
Câhil halk, bunları evliyâ zannederdi.
Bunlar, Muînüddîn-i Çeştî hazretlerini işitip, görüşmek istediler. Fakat onu görünce büyük bir dehşete kapıldılar!
Sonra bir titreme aldı bedenlerini!.
Mübârek zât onlara; “Sizler, Allah varken niçin ateşe tapıyorsunuz?” diye sordu.
Cevâben;
“Âhirette bizi yakmasın diye tapıyoruz” dediler.
Büyük velî;
“Ey ahmaklar, ateşe tapan, âhirette yanmaktan kurtulamaz. Sizler de âhirette yanacaksınız. Ben Allaha tapıyorum. Onun için ateş beni dünyada da yakmaz, âhirette de” buyurdu.
Onlar da;
“Böyle diyorsanız, isbat etmelisiniz” dediler.
Muînüddîn-i Çeştî, içi “kor ateş” dolu bir mangal getirdi odaya.
Ve Allah'a sığınarak o “kızgın közleri” avuçladı!
Onlar; hayret ve dehşetle bakarken “kor ateş” sönüverdi onun avcunda!
O esnâda gâipten bir “ses” duydular.
“Ateş, hâlis mü’mine aslâ zarar veremez!”  diyordu.
Artık bahâneleri kalmamıştı. Şehâdeti getirip, oracıkta müslüman oldular.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
603895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/603895.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT