BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Rûme Kuyusu'nu satın aldı...

Menkıbeler
Abdüllatif Uyan
Facebook
Medîne'de bir Yahûdî'nin, ağzı örülü bir kuyusu vardı.
Suyu gâyet tatlıydı.
Ve suyunu satardı.
Resûl-i Ekrem;
"Rûme Kuyusu'nu kim satın alır da kendi kovasını Müslümanların kovasıyla bir tutarsa, Cennetteki kovası bundan hayırlı olur" buyurdu.
Hazret-i Osmân bunu işitti.
Gidip onunla pazarlık etti.
Yahûdî, kuyunun tamâmını satmayınca, Hazret-i Osmân yarısını satın aldı.
Kuyu, bir gün Hazret-i Osmân'ın olacak, bir gün de Yahûdî'nin olacaktı.
Hazret-i Osmân (radıyallahü anh), kendi nöbetinde suyu parasız dağıtırdı.
Sadaka verirdi.
Para istemezdi.
O ise, ücretle satardı.
Müslümanlar Hazret-i Osmân'ın nöbetinde iki günlük su alırlar, Yahûdî'nin nöbetinde kuyuya uğramazlardı.
Yahûdî'nin işi bozuldu.
Kârı kesâda uğradı.
Diğer yarısını da satmak istedi.
Hazret-i Osmân onu da aldı.
Ve herkese parasız verirdi...
● ● ●
Ebû Hüreyre rivâyet eder:
Resûlullah Efendimiz;
"Üç şey vardır ki, her kim onlardan kurtulursa muhakkak kurtulur. Benim vefâtım, Deccâl'ın ve hak üzere olan halîfenin öldürülmesi" buyurdu.
Ebû Hüreyre der ki:
"Hak üzere olan halîfenin kim olduğunu bâzı sahâbîlere sordum.
Bana cevaben;
“Bu halîfe, Osmân bin Affân'dır” dediler.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
610953 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/610953.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT