BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Her kim Alî'yi kötülerse…"

Menkıbeler
Abdüllatif Uyan
Facebook
Saîd bin Cübeyr, Abdullah bin Abbâs hazretlerinin elini tutmuş, gidiyorlardı.
Zemzem kuyusuna geldiler.
Orada bâzı kimseler Hazret-i Alî'yi kötülüyorlardı.
Abdullah bin Abbâs;
"Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine ve Resûlüne yaramaz sözler söyleyen kimdir?" diye sordu.
Onlar şaşırdılar!
Ve cevap verip;
"Bizim aramızda hiç kimse Allahü teâlâya ve Hazret-i Resûlullah’a yaramaz şeyler söylemez" dediler.
İbni Abbâs;
"Peki, Alî bin Ebî Tâlib'e yaramaz söz söyleyen ve onu kötüleyen var mıdır?" diye sordu.
Onlar da;
“Evet vardır" dediler.
O zaman buyurdu ki:
Kulağımla işittim.
Peygamberimiz;
(Her kim Alî'yi kötülerse beni kötülemiş olur. Her kim beni kötülerse Allahü teâlâyı kötülemiş olur. Her kim Allahü teâlâyı kötülerse Allahü teâlâ onu, yüzü üzerine Cehenneme atar) buyurdu.
● ● ●
Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri, Ahzab sûresi 33'üncü âyet-i kerîmesinde meâlen;
"Ey Habîbimin ehl-i beyti! Allahü teâlâ, sizin günahsız olmanızı istiyor" buyurdu.
Eğer sorulursa ki;
"Ehl-i beyt kimlerdir?"
Cevâbı şöyledir:
Ehl-i beyt, Resûlullah’ın hanımları ile Resûlün yakınları olan Hazret-i Alî, Hazret-i Fâtıma, Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin'dir (radıyallahü anhüm).
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
610987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/610987.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT