BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Yetîmler hâmisiz kaldı!.."

Menkıbeler
Abdüllatif Uyan
Facebook
Resûlullahtan sonra, halîfe Hazret-i Ömer, Resûlullahın hanımlarının her birine "oniki bin dirhem" verirdi.
Hazret-i Zeynep bu parayı alırdı.
Ama kendisine harcamazdı.
Hepsini fakîrlere dağıtırdı.
Üstelik de zevk alırdı.
Yine bir defâsında Hazret-i Ömer'in gönderdiği parayı aldı.
Ve kendisine duâ etti.
Eski bir elbisesi vardı.
Onu parçalara ayırdı.
Ve onlardan birçok (kese) yaptı.
Paraları bu keselere taksîm etti.
Ve yetîmlere, fakîrlere dağıttı.
O gariplerin duâsını aldı.
Ve büyük haz duydu.
Sonra ellerini açıp;
"Yâ Rabbî, bundan sonra bana Ömer'in hediyesini nasip etme" diye duâ etti.
Ve o sene vefât etti.
Tabutu kabristana götürdüler.
Bir erkek kardeşi vardı.
Üzüntüsünden ağlıyordu!
Hazret-i Ömer onu görüp;
"Tabuttan uzaklaş. Cemâat seni sıkıştırmasın. Zeyneb'in tabutunu taşıyanlar gitgide fazlalaşıyor" buyurdu.
O da “Başüstüne” dedi.
Hemen geri çekildi.
Ve ağlayarak;
"Yâ Ömer, bu her türlü hayır ve bereketi sâyesinde kazandığımız kız kardeşimdir" dedi.
Hazret-i Âişe de;
“O saadetli ve iyi hâtun aramızdan gitti. Yetîmler ve dullar hâmisiz kaldılar" buyurdu.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617017 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/617017.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT