BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Ben şehâdet ederim ki!.."

Menkıbeler
Abdüllatif Uyan
Facebook
Efendimizin muhterem hanımlarından Hazreti Cüveyriyye’nin önceki ismi (Berr) idi. Benî Mustalak gazvesinde esîr alınmış, babası kaçarak canını zor kurtarmıştı.
Esîrler eshâba taksîm edildi.
Berr, Sâbit bin Kays'a düştü.
O da bunu satılığa çıkardı.
Babası Hâris, kızını almak için bir sürü deve getirdi.
Hele ikisi, cins deveydi.
Bu ikisine kıyamadı.
Ve bir yerde sakladı.
Efendimiz, kendisine;
"Falan yerde sakladığın o iki deveyi de getir!" buyurdular.
Hâris buna şaşırdı!
Zîrâ gizli saklamıştı.
Hayretler içinde kaldı.
Kalbi İslâma döndü.
Ve Efendimize hitâben; "Ben şehâdet ederim ki, Allah'tan başka İlâh yoktur. Sen, Onun peygamberisin. Yemîn ederim ki bunu gizli saklamıştım ve Allah'tan başka kimse bilmiyordu" dedi.
Böylece îmân etti.
İki oğlu da îmân ettiler.
Resûlullah Efendimiz, develeri alıp, Hâris’e kızını geri verdi.
O an kıza da hidâyet yetişti.
Berr de Müslüman oldu.
O an yirmi yaşındaydı.
Efendimiz, onu babasından istedi.
Ve kendilerine nikâhladı.
Mehir, dört yüz dirhemdi.
Resûlullah Efendimiz, onunla evlendikten sonra “Berr” olan ismini "Cüveyriyye"ye çevirdi.
İslâm târihinde de bu isimle anılmaya başlandı.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617232 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/617232.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT