BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Cennet köşkleri ile müjdelenenler!..

Haftanın Sohbeti
M. Said Arvas
Facebook
Parası ile cennet köşkü satın alanlar vardır. Eshab-ı kiram efendilerimizden (aleyhimürrıdvan) bu nimete kavuşanlar çoktur...
 
 
Din büyüklerimiz, "Dünya hiçtir, ona kıymet verip peşinden koşan da hiçtir. Dünyanın, Allah indinde hiç kıymeti yoktur" buyuruyorlar... 
Musa aleyhisselâm zamanında fakir bir adam yaşarmış. Bir gün "Ya Musa" demiş, "Sen, Kelimullahsın! Hâlimi Rabbime arz et, bana biraz para versin!" O da arz eder. Cevap manidardır: "Kuluma söyle, istiyorsa dünyada vereyim, istiyorsa ahirette." Adam, "Dünyada olsun" der.
Musa âleyhisselâm "Üç günlük dünyayı ne yapacaksın" buyurur, "Hem yeryüzünün tamamı senin olsa ne kıymeti var? Bırakıp gitmeyecek misin sonunda? Halbuki ahiret nimetleri ebedidir, bitmez, azalmaz."
- Allahü teâlâ seçimi bana bıraktıysa burada istiyorum.
Musa aleyhisselam çaresiz kalır: "Ya Rabbi sana mâlum. Kulun dünyada istiyor."
Allahü teâlâ zikrolunan şahsa nimetler yağdırır. Ama o biriktirmez, bir taraftan gelir, diğer taraftan hayra harcar. Nerede yetim var gözetir kollar, nerede bir borçlu var, hesabını öder. Ve birkaç yıl yaşayıp vefat eder...
Musa âleyhisselam bakar ki cennette şahane bir köşkte oturuyor... Çok şaşırır!
-Ya Rabbi bu kulun ahireti değil dünyayı arzulamıştı, bu makâmı nasıl kazandı?
- Doğrudur o dünyada istedi biz de verdik. Bu köşkü parası ile satın aldı!
Parası ile cennette köşk satın alan yalnız o değil, Eshab-ı kiram efendilerimiz de (aleyhimürrıdvan) bu nimete kavuştular.
Mesela Hazret-i Osman Medine-i Münevvere'ye hicret edince halkın içme suyu sıkıntısı çektiğine şahit olur. Evet şehirde suyunun tadı ile tanınan bir kuyu (Rume Kuyusu) vardır ama sahibi olacak Yahudi işi ticarete dökmüştür, çok pahalı satmaktadır. Müminlerin gücü yetmez ki alıp içseler...
Aleyhisselatü vesselâm Efendimiz "Bu kuyuyu satın alıp vakfedeni" cennet köşkleri ile müjdeler.
Osman-ı Zinnureyn durur mu? Kuyu sahibine gider ve talip olur.
Yahudi tıkır tıkır para kazanmaktadır, buna yanaşmaz. Hazreti Osman o zaman "Ortak olalım" der, buna razı olur. Anlaşmaya göre kuyunun suyunu bir gün Yahudi satacaktır bir gün Osman (radıyallahü anh). 
Hazret-i Osman kendisine ait günlerde fakir fukaraya açar, kimseden kuruş almaz. Onlar da kaplarını iki günlük doldururlar. Ertesi gün suya ihtiyaçları kalmaz.
Yahudi bakar bu işten para kazanamayacak. Kuyunun diğer yarısını da teklif eder. Hazret-i Osman öbür dilimi gayet mâkul bir fiyatla alır ve halka bağışlar...
Hasılı mal, para yerinde kullanılırsa sahibini ateşten korur.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Helâlinden kazanılmış malın, salih insanların elinde bulunması ne kadar güzeldir."
 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
615764 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/m-said-arvas/615764.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT