BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Hayırlı idareciler halk tarafından da sevilir

Haftanın Sohbeti
M. Said Arvas
Facebook
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Cenab-ı Hak bir millete iyilik yapmayı murat ederse, onlara hayırlı idareciler nasip eder."
 
Sevgili peygamberimiz (aleyhisselâm) Eshab-ı kirâm (aleyhimürridvan) ile otururlarken onlara şöyle bir soru sorar:
-Ben şu an aranızdayım, hep beraber Asr-ı saadeti yaşıyoruz. Risâlet vazifem tamam olduktan sonra artık dünyada işim kalmaz, aranızdan ayrılacağım... Benden sonra sizin için yerin altı mı, yoksa üstü mü daha hayırlıdır? Onlar da;
-Allah ve Resûlü daha iyi bilir, diye cevap verirler.
Yalnız bu soruya değil, hemen hemen bütün suallere bilseler dahi verdikleri cevap aynıdır. Yeryüzünün şahit olduğu en mübarek, en fazîletli cemaat onlardı. Başka türlü hareket etmeleri onlara yakışmazdı. Böyle olunca sevgili peygamberimiz, sordukları soruya yine kendileri cevap verdiler:
-Sizi idâre eden amirleriniz hayırlı ve iyi olanlarınızdan ise; zenginleriniz de cömert olanlardan ise; işlerinizi de birbirinize danışarak, istişare ederek yapıyorsanız yerin üstü sizin için altından daha hayırlıdır...
Bu üçü bir araya gelirse, herkes huzur içinde yaşar, dünya ve ahiret saadetine kavuşulur.
Hayırlı idareciler adaletle iş görür, kimse kimseye zulmetmez. Hayırlı idareciler halk tarafından çok sevilir. Kıyâmet günü de herkes korku ve panik içinde iken, onlar Rabbimizin rahmet gölgesi altında olacaklar. Bu, hadis-i şerifle müjdelenmiştir.
Bir yerde zengin olanların cömert olması o cemiyet için büyük nimettir. Bütün insanlar mesut olur. Zenginlerle fakirler arasında karşılıklı sevgi meydana gelir, hayat şartları bakımından da fazla bir farklılık olmaz.
İstişâre ile yapılan işlerde pişmanlık çok az olur. Bir kişinin kararı ile yapılan işlerde arzu edilen netice elde edilemez. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir... Bundan dolayı yapacağımız bütün işlerimizde istişâre etmeli, ehline danışmalıyız. Böylece sünnet-i seniyyeye uymuş ve bilmediğimiz çok şeyleri de öğrenmiş oluruz...
          ***
Hadis-i şerif devam ediyor:
-Eğer amirleriniz, sizi idare edenler zalimlerden ise; zengin olanlarınız da cimrilerden olursa; hanımlar size emir ve talimât veriyor ise felâkettir.
Zalim idarecilerin olduğu memlekette hak, hukuk söz konusu olmaz, güçlü olan zayıfı ezer. Böyle yerlerde yaşamak çok sıkıntılı olur.
Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
"Cenab-ı Hak bir millete iyilik yapmayı murat ederse, onlara hayırlı idareciler nasip eder."
Cimri zenginlerin ne kendilerine ne de milletine faydası olur. Bütün hayatları sıkıntı içinde geçer. Kazanırken büyük zahmet çekerler. Kazandıklarını muhafaza için ömür boyu bekçilik yaparlar. Ölürken de hasretle ölürler...
O hâlde; yerin üstünün hepimiz için daha hayırlı olmasına gayret ve dua etmeliyiz...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
616379 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/m-said-arvas/616379.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT