BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Edirne'de yetişen bazı meşhur zatlar

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Edirne bir ilim merkezi, medreseler (üniversiteler) şehriydi. 1700 senesinde, Edirne 350 bin nüfûsu ile dünyânın en büyük birkaç şehrinden biriydi.
 
 
Türk-Osmânlı târihinde büyük bir yeri olan, “Bursa’nın oğlu, İstanbul’un babası” olarak vasıflandırılan ve Osmânlı Devletinin ikinci başkenti ve “müze şehir”, serhat şehrimiz Edirne, 1361-1453 yılları arasında Osmânlı Devleti'nin başşehri olmuş ve 91-92 sene başşehirlik yapmıştır...
Edirne, Osmânlı devrinde, merkezi Sofya’da bulunan Rumeli Beylerbeyliğine (Eyâletine) bağlı bir vilâyetti. Edirne kâdîsı, Osmânlı Devletinin İstanbul kâdîsından sonra en yüksek rütbeli kâdîsı sayılırdı.
Edirne bir ilim merkezi, medreseler (üniversiteler) şehriydi. 1700 senesinde, Edirne 350 bin nüfûsu ile dünyânın en büyük birkaç şehrinden biriydi. Bunlar; İstanbul, Pâris, Londra ve Edirne idi.
Edirne; İstanbul ve Bursa’dan sonra târihî eser zenginliği bakımından üçüncü ilimizdir. Geçirdiği iki büyük yangın, zelzele ve dört istilâ ile eserlerin çoğu kaybolmasına rağmen, hâlen müze şehir olma özelliğini korumaktadır.
Önemli târihî eserlerinden bir kısmı (alfabetik olarak) şunlardır:
Ayşe Kadın Câmii, Beylerbeyi Câmii, Defterdâr Câmii, Eski Câmi, Gâzi Mihâl Bey Câmii, İkinci Bâyezîd Câmii, Kâdı Bedreddîn Câmii, Lârî Çelebi Câmii, Mezitbey Câmii (Yeşil Câmi), Murâdiye Câmii, Selîmiye Câmii, Sitti Sultân Câmii, Süleymâniye Câmii, Şâh Melek Câmii, Şeyh Çelebî Câmii, Şûle Çelebi Câmii, Üç Şerefeli Câmi, Yıldırım Câmii, Sâatli Medrese, Peykler Medresesi, Rüstem Paşa Kervânsarâyı, Ayşe Kadın Kervânsarâyı/Ali Paşa Çarşısı, Bedesten, Taşhân/Dârül-hadîs, Dârüt-tedrîs, Edirne Sarây-ı Hümâyûnu (Yeni Sarây), Eski Saray (Sarây-ı Atîk), Gâzî Mihâl Köprüsü, Saraçhâne Köprüsü, Bâyezîd Köprüsü, Sarây Köprüsü, Uzun Köprü/Tahtakale Hamâmı, Sokullu Hamâmı...
Edirne, târihî, kültürel bir merkez olarak pek çok meşhûrun yetiştiği bir beldemiz, bir serhat şehrimizdir.
15. asrın ilk yarısının büyük şâiri İvaz Paşazâde AtâyîKâdı'l-kudât Muhammed bin Kutbüddîn İznikî, on altıncı yüzyıl  şeyhülislâmlarından, büyük âlim Kemâl Paşazâde Ahmed Şemseddîn Efendi, 17. asrın büyük şâiri Cevrî; 1775’te Şeyhülislâm olan Topkapılızâde Mehmed Emîn Efendi, Sezâî Hasan Dede, meşhûr tezkire yazarı Şehî, Şakâyık mütercimi Mecdî, İbret-Nümây-i Devlet yazarı Hicrî, 18. asır târihçilerinden Örfî, Edirne’de doğan, yetişen ve şöhretleri asrını aşan ilim ve sanat adamlarından sâdece birkaçıdır.
Bizim de tertip heyetinde bulunduğumuz, Türkiye gazetesinin promosyon olarak verdiği, 2 cildlik "Batı Anadolu ve Rumeli Evliyâları" isimli eserin 2. cildinde "Edirne Evliyâları" başlıklı bölümde, 39 evliyâ zât zikredilmiştir. [Allahü teâlâ, hepsine rahmet eylesin ve bizleri de onların şefâatlerine nâil eylesin.]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
598410 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/598410.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Reklamı Geç
KAPAT