BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kur'ân ve hadîsler ışığında Peygamber Efendimiz...

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
“Allah’a ve Resûlüne itâat edenler, Allah’ın kendilerine nimet verdiği, lütuflarda bulunduğu nebîler, sıddîklar, şehîdler ve sâlihlerle berâberdir…”
 
 
Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmde, baştan sona kadar, birçok yerde, Muhammed aleyhisselâma îmân edip uymayı emrediyor, ona uymayanın Müslümân olamayacağını, kâfir olacağını ifâde buyuruyor.
Kur'ân-ı kerîm, Muhammed aleyhisselâmın mucizelerinin en büyüğüdür; çok büyük ve pek kıymetli bir hazinedir:
[Varlıkların başlangıcı ve sonu hakkında bilgiler, insanlara faydalı ve zararlı olan şeylerin hepsi, bütün ilimler ve tecrübe ile bulunamayacak güzel şeyler, iyi ahlâk ve insanlara üstünlük sağlayan meziyetler, dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşturacak iyilikler, Kur'ân-ı kerîmde açıkça veya kapalı olarak bildirilmiştir. Kapalı olanlarını, erbâbı anlayabilmektedir. Geçmişte olmuş ve gelecekte olacak nice gizli şeyleri haber vermektedir.]
Habîbinin ismini kendi isminin yanından ayırmayan Allahü teâlâdır. İmânda da, itâatte de kendi isminin yanında bildirmiştir. Bu husustaki bazı âyet-i kerîme meâlleri şöyledir:
“Allah’a ve Resûlüne itâat edin ki, rahmete kavuşturulasınız.” [Âl-i İmrân, 132]
“Allah ve Resûlüne itâat eden Cennete, isyân eden Cehenneme gider.” [Nisâ, 13-14]
“Allah’a ve Resûlüne itâat edenler, Allah’ın kendilerine nimet verdiği, lütuflarda bulunduğu nebîler, sıddîklar, şehîdler ve sâlihlerle berâberdir…” [Nisâ, 69]
“Resûle itâat eden, Allah’a itâat etmiş olur.” [Nisâ, 80]
“Allah’a ve Resûlüne karşı gelen, bilsin ki, Allah’ın azâbı çok şiddetlidir.” [Enfâl, 13]
“Allah’a ve ümmî nebî olan Resûlüne îmân edin ve uyun ki, doğru yolu bulabilesiniz.” [A’râf, 158]
“Allah ve Resûlüne itâat edin.” [Enfâl 1, 20, 46; Mâide 92; Ahzâb 33; Teğâbün 12; Mücâdele, 13; Nûr, 54]
“Allah’a itâat edin, Peygambere itâat edin; işlerinizi boşa çıkarmayın.” [Muhammed, 33]
“Allah ve Resûlüne itâat eden, en büyük kurtuluşa ermiştir.” [Ahzâb, 71]
“Allah’a ve Resûlüne itâat ederseniz, işlediklerinizden bir şey eksilmez.” [Hucurât, 14]
Ayrıca, Allah ve Resûlüne itâat etmenin Müslümânlık, karşı gelmenin sapıklık, kâfirlik olduğu, îmân ve itâat edenlere Cennet nimetlerinin olduğu, inkâr ve karşı gelenlere Cehennem azaplarının olduğu, bunların Cehennemde “keşke Allah’a ve Resûlüne itâat etseydik” diyecekleri başka âyetlerde de bildirilmiştir. [Ahzâb 31, 36, 66; Nûr 51, 52; Fetih 17, Tevbe 71]
Allahü teâlâ, kendisine ve Resûlüne itâati beraberce emrettiği gibi, sâdece Habîbine uymayı da bildiriyor:
“Resûlüme uyun ki, doğru yolu bulabilesiniz!” [A’râf 158; Nûr 54]
“Resûlümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının!” [Haşr, 7]
“O, kendiliğinden konuşmaz. Onun [dîn ile ilgili] her sözü vahiy iledir.” [Necm, 3-4]
“İhtilâfa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve îmân eden bir kavme de hidâyet ve rahmet olsun diye bu kitâbı sana indirdik.” [Nahl, 64]
“Namaz kılın, zekât verin, Resûle itâat edin ki, size merhamet edilsin.” [Nûr, 56]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
610831 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/610831.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT