BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Âd kavminden sonra Semûd kavminin helaki

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Semûd kavmi, zulüm ve haksızlığa dayalı çeteler kurup, karışıklıklar çıkardılar. İnsanları ifsâd ettiler, bozdular ve putlara tapmaya başladılar...
 
 
Dünkü makâlemizde, Hazret-i Nûh aleyhisselâmın torunlarından ve Hûd aleyhisselâmın kavmi olan, “Âd kavmi”nin helâkinden sonra, Sâlih aleyhisselâmın kavmi olan “Semûd kavmi”nden de bir nebze bahsettik. Bugün, onlarla ilgili birkaç kelime daha yazmak istiyoruz...
Allahü teâlâ, Âd kavmi gibi bunlara da, bol nimetler ve çok uzun ömür verdi. Meskenlerinde her türlü nimetler içinde yüzüp, üç yüz sene ile bin sene arasında ömür sürdüler. Önceleri bu nimetlere şükrederlerken, sonraları unutup terk ederek, zevk ve safâya daldılar.
“Semûd kavmi”, kabîle reîsleri başta olmak üzere, zulüm ve haksızlığa dayalı çeteler kurup, karışıklıklar çıkardılar. İnsanları ifsâd ettiler, bozdular ve putlara tapmaya başladılar. Peygamberleri olan Hazret-i Sâlih aleyhisselâma inanmadılar.
Hazret-i Sâlih aleyhisselâm, kendisine inanan 4.000 kişi ile birlikte, o beldeyi terk etti. Semûdluların yüzleri kana boyanmış gibi kırmızı oldu. Daha sonra simsiyah oldu. Allahü teâlâ, Cebrâil aleyhisselâma, Semûdluları bir sayha (korkunç gürültü) ile helâk etmesini emir buyurdu.
Bir sabâh vakti, azâb sayhası, Semûd kavmini yakalayıverdi. Sayhanın şiddetinden hepsinin ödleri patlayarak helâk oldular. Helâk edilişleri, dillere destân oldu. (Nişâncızâde, Kisâî, Sa'lebî)
Hazret-i İdrîs aleyhisselâm göğe çıkarıldıktan sonra, insanlar azdılar. Doğru yoldan ayrıldılar. Putlara yâni heykellere tapmaya başladılar. Cenâb-ı Hak, bunlara Hazret-i Nûh aleyhisselâmı Peygamber olarak gönderdi. O zaman elli yaşında idi. Onları, yıllarca dîne dâvet etti, putlara tapmaktan sakındırdı ve Allahü teâlâya ibâdet etmelerini söyledi. Hazret-i Nûh aleyhisselâma, kendi oğlu Yâm yâni Ken'ân bile îmân etmedi. Hazret-i Nûh aleyhisselâmı alaya alıp işkence ettiler. Hazret-i Nûh aleyhisselâm onlara bedduâ etti.
Allahü teâlâ, ona, gemi yapmasını emretti. Gemi bitince tûfân oldu. Hazret-i Nûh aleyhisselâm müminler (inananlar) ile gemiye bindi. Üç katlı olan gemiye binenlerin sayısı seksen kişi kadardı. Hazret-i Nûh aleyhisselâm, gemisine her hayvandan da birer çift aldı. Oğlu Ken'ân'ı da gemiye almak için çağırdı, fakat o, “ben, bir dağa çıkar, kurtulurum” diyerek gemiye binmedi. Bir dalga gelip oğlunu aldı ve boğdu. Sular dağları aştı. İnsanlar ve hayvanlar telef oldular. Altı ay sonra yağmurlar durdu, sular çekildi. Gemi, Cûdî dağına oturdu. Hazret-i Nûh aleyhisselâma inanıp gemiye binenler kurtuldular. Daha sonra insanlar, Hazret-i Nûh aleyhisselâmın; Sâm, Hâm ve Yâfes adlı üç oğlundan türediler (çoğaldılar). Bunun için Hazret-i Nûh aleyhisselâma “Âdem-i sânî=ikinci Âdem” (aleyhisselâm) denildi. Hazret-i Nûh aleyhisselâm bin yaşında vefât etti. (Sa'lebî, Taberî, Nişâncızâde)
 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
611069 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/611069.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT