BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Sadaka malı çoğaltır...

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Sadaka olarak verilen bir parça ekmek, Allah katında Uhud Dağı kadar büyür.”
 
 
Dünkü makâlemizde, cömertliğin tarîfini yaptık, Kur’ân-ı kerîmden bazı âyet-i kerîmeleri sizlere arzettik. Bugün de, bir kısım hadîs-i şerîfler ile bazı âlimlerin kıymetli sözlerine yer vermek istiyoruz.
Peygamber Efendimiz; “Cömertlik, Cennet ağaçlarından bir ağaçtır; dalları dünyâya uzanmıştır. Kim ondan bir dal tutarsa, o dal onu Cennet'e çeker” buyurarak, cömertliğin Cennet ehlinin vasfı olduğunu beyân buyurmuştur. İmâm-ı Buhârî bunu, “El-Edebül-Müfred”inde şu şekilde zikretmiştir: “Sehâvet, Cennet'te bir ağaçtır. Cömert olan onun bir dalını yakalamıştır. O dal onu, Cennet'e götürmeden bırakmaz...”
Peygamber Efendimize, “İslâmın hangi ameli en hayırlıdır?” diye sorulduğunda, ”Taâm (yemek) yedirmen ve tanıyıp tanımadğın kişilere selâm vermendir” cevâbını vermiştir.
Yine Sevgili Peygamberimiz “Cömertlik bütün ayıpları örter” (İhyâ) ve “Cömerdin yemeği şifâ, cimrininki dert, hastalıktır” (Dârekutnî) buyurmak sûretiyle cömertliğin önemini belirtmiştir.
Diğer hadîs-i şerîflerde de buyurulmuştur ki:
“Az da olsa sadaka verin. Parayı saklayıp vermeyene, Allah da ihsânını keser.” [Müslim]
“Suyun ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da günâhları yok eder.” [Tirmizî]
“Sadaka kibri yok eder.” [Tirmizî]
“Sadaka verenin rızkı artar ve duâsı kabul olur.” [İbn-i Mâce]
“Vallahi, sadaka vermekle mal eksilmez. O halde sadaka verin.” [İmâm Ahmed]
“Kendisine gerektiği şeyi, kendi arzû ve ihtiyâcını tehîr edip başkasına verirse, Allahü teâlâ onun günâhlarını affeder.” [İbn-i Hibbân]
“Sadaka vermede acele edin; çünkü belâ, sadakayı geçemez.” [Taberânî, Beyhakî]
“Sadaka verin. Çünkü sadaka, Cehennemden kurtuluşunuza sebep olur.” [Taberânî]
“İyilik ömrü artırır, sadaka günâhları giderir ve kötü ölümden korur.” [Taberânî]
“Sadaka olarak verilen bir parça ekmek, Allah katında Uhud Dağı kadar büyür.” [Taberânî]
“Sevâbı, Müslümân ana-babasına niyet edilerek verilen sadakanın sevâbı, onlara da gider, kendi sevâbından da bir şey eksilmez.” [Taberânî]
“Sadaka vererek rızkınızı bollaştırın.” [Beyhakî]
“Sadaka, kabir azâbından korur. Kıyâmette de himâye altına alır.” [Beyhakî]
“Hastalarınızı sadakayla tedâvî edin. Sadaka, her hastalığı ve belâyı defeder.” [Beyhakî]
“Sadaka, nâfile oruç tutmaktan daha fazîletlidir.” [Beyhakî]
“Gizli verilen sadaka, Allah'ın gazabını söndürür.” [Beyhakî]
“Rızkının bol olmasını isteyen sadaka versin.” [Deylemî]
“Sıkıntılarınızı sadakayla önleyin.” [Deylemî]
“Güne başlarken sadaka vermek, felâketleri önler.” [Deylemî]
“Sadaka, şeytânın belini kırar.” [Deylemî]
“Sadaka malı çoğaltır.” [İbn-i Adiy]
“İlmi olan ilminden, malı olan malından sadaka versin.” [İbn-i Sünnî]
“Sadaka malı artırır. Öyleyse sadaka verin.” [İbn-i Ebid-dünyâ]
“Bir hurma tanesi de olsa, sadaka olarak verin; çünkü o, az da olsa açlığı dindirir ve suyun ateşi söndürdüğü gibi günâhları yok eder.” [İbn-i Mübârek]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617309 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/617309.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT