BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Hazret-i Şit aleyhisselâmın azgın kavimle mücadelesi

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Allahü teâlâ, Hazret-i Âdem aleyhisselâmın vefâtından sonra, Hazret-i Şit aleyhisselâma Peygamberlik verdi.
 
Hazret-i Şît aleyhisselâm, dün naklettiğimiz babasının vasiyeti üzerine sâlihâ bir kızla evlendi. Sonra evlâtlarına da böyle vasiyet etti. Onlar da bu vasiyete uyup öylece devâm ettiler.
Allahü teâlâ, Hazret-i Âdem aleyhisselâmın vefâtından sonra, Hazret-i Şit aleyhisselâma Peygamberlik verdi. Kendisine, elli suhuf (sayfalar, forma, risâle, kitapçık) indirdi. Bu kitaplarda hikmet ilmi, matematik, sanâyi bilgileri, kimyâ ilmi ve daha birçok şeyler bildirilmişti.
Hazret-i Şît aleyhisselâm zamânında insanlar çoğalıp, her tarafa yayıldılar. Onlara Allahü teâlânın emirlerini bildirip kendilerini îmân etmeye çağırdı.
Hazret-i Şît aleyhisselâmın dîninin esâsları, Âdem aleyhisselâmın bildirdiği dînin esâslarına uygundu. Şît aleyhisselâm, ekseriyâ Şâm’da ikâmet edip, insanlara, Allahü teâlâya îmân etmeyi ve emirlerine uymayı bildirerek teblîğ vazîfesini yaptı.
Rivyetlere göre bin şehir kurup, hudutlarını tespit etti. Hazret-i Şît aleyhisselâmın çocukları ve torunları îmâr ettikleri şehirlerde yaşayıp, Allahü teâlâya ibâdet ve tâatle meşgûl oldular. Gâyet huzurlu bir hayat sürdüler. Aralarında düşmanlık buğuz ve haset yoktu. Harâmlardan, isyândan, kötülüklerden uzak dururlardı.
Hazret-i Şît aleyhisselâm, Şâm’dan Yemen tarafına gidip, azgın ve sapık bir hâlde yaşayan Kâbil’in oğullarını Allahü teâlâya îmân ve ibâdet etmeye dâvet etti. Fakat bu kavim, Şît aleyhisselâmın dâvetini kabul etmeyip, sapıklıklarında ısrâr ettiler. Şît aleyhisselâm, onlarla savaş yaptı. Bu savaşta kılıç kullandı. İlk kılıç kullanan odur. Yemen’deki bu azgın kavmin bir kısmını kılıçtan geçirdi, bir kısmını da esîr aldı.
Son Peygamber olan Hazret-i Muhammed aleyhisselâmın nûru, Hazret-i Şît aleyhisselâmdan oğlu Enûş’a geçti. Hazret-i Şît aleyhisselâm, oğlu Enûş’a, babası Hazret-i Âdem aleyhisselâmın, Hazret-i Muhammed aleyhisselâmın nûruyla ilgili olarak kendisine yaptığı vasiyeti yaptı ve Enûş’u yeryüzüne halîfe tâyin ederek vefât etti...
Hazret-i Şît’in Peygamberliğinin, 282 (iki yüz seksen iki) [başka rivâyetler de var] sene olduğu rivâyet edilmiştir.
Hazret-i Şît aleyhisselâmdan sonra, çoğalarak yeryüzüne dağılan insanlar, zamanla doğru yoldan uzaklaşıp, çok azgınlık gösterdiler. Allahü teâlâ, onlara Hazret-i İdrîs aleyhisselâmı Peygamber olarak gönderdi...
Allahü teâlâ, târih boyunca, çeşitli zaman dilimlerinde, muhtelif mekânlardaki çeşitli kavimlere Peygamberler gönderdi; onlar vâsıtasıyla kendilerini hakka, hidâyete, îmâna, ibâdete davet etti. O Peygamberlerden kimi Ülül-Azm Peygamber, kimi Resûl, kimi de Nebî idiler. Allahü teâlâ, Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed aleyhisselâmla, nübüvvet ve risâlet müessesesini hitâma erdirmiş, sonlandırmıştır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617738 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/617738.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT