BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Hazret-i İlyâs ve Elyesa’ (aleyhimes-selâm)

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Elyesa’ (aleyhisselâm), vefâtına yakın Zülkifl (aleyhisselâm)ı yanına çağırıp, kendinden sonra, onu yerine Halîfe tâyin etti...
 
Hazret-i Elyesa’ (aleyhisselâm), İsrâîloğullarına gönderilen Peygamberlerdendir. Hazret-i İlyâs (aleyhisselâm)dan sonra Peygamber olarak görevlendirilmiştir. Her ikisi de, Mûsâ aleyhisselâmın dînini yaymakla vazîfelendirilmiş “Nebî”ler idiler.
İlyâs (aleyhisselâm), İsrâîloğullarını, Allahü teâlâya îmâna ve ibâdete çağırdı; O’nu dinlemediler, hattâ memleketlerinden kovdular. Ba’l adındaki bir puta tapmaya ısrârla devam ettiler. Bu isyanları ve azgınlıkları sebebiyle, Allahü teâla, onlar üzerine belâ ve musîbet gönderdi. Çeşitli sıkıntılar ile cezâlandırıldılar. Memleketlerinden bereket kaldırıldı; yağmur yağmaz oldu, kıtlık baş gösterdi ve mahsûl alamadılar. Yiyecek bulamaz oldular; açlıktan leş bile yemeye başladılar. Sonunda İlyâs (aleyhisselâm)ı bulup Allahü teâlâya duâ etmesi için yalvardılar ve nasîhatini dinlediler. Îmân ettikleri için üzerlerinden belâlar ve musîbetler kaldırıldı.
Bir müddet sonra, tekrâr dînden dönüp puta tapmaya ve çeşitli günâhlar işlemeye başladılar. Küfürde ısrâr edip bir türlü îmân etmeye yanaşmadılar.  İlyâs (aleyhisselâm), Allahü teâlânın izni ile, Ba’lbek’te yaşayan bu kabîle arasından ayrılıp gitti.
Başka beldelerde yaşayanları, Allahü teâlâya îmân ve ibâdet etmeye dâvet etti. Bu dâvetleri sırasında uğradığı bir belde halkı tarafından çok sevilip, orada kalması istendi. Bunun üzerine bir müddet orada kaldı. Bu sırada ihtiyâr bir kadının evinde misâfir olmuştu. Bu kadın, Elyesa’ (aleyhisselâm)ın annesi idi. Elyesa’ (aleyhisselâm), o sırada genç olup hasta idi. Annesi, İlyâs (aleyhisselâm)dan, oğlunun sıhhate kavuşması için duâ istedi. İlyâs (aleyhisselâm) da duâ etti. Elyesa’ (aleyhisselâm), bi-iznillah, hastalıktan kurtulup sıhhate kavuştu. Bundan sonra İlyâs (aleyhisselâm)ın yanından hiç ayrılmadı. O’ndan Tevrât-ı şerîfi öğrendi.
Elyesa’ (aleyhisselâm)dan Kur’ân-ı kerîmde bahsedilmiştir: “(Yâ Muhammed!) İsmâîl, Elyesa’, Zülkifl’i de hâtırla. Bunlar hayırlılardan idiler.” (Enbiyâ sûresi, 85)
İsrâîloğulları, Elyesa’ (aleyhisselâm)a bazen uyup, bildirdiği hususları yerine getirdiler; bâzen de muhâlefet ettiler.
Elyesa’ (aleyhisselâm), İsrâiloğullarının ıslâhı için çok uğraştı, teblîğ vazîfesi yaptı. Azgınlık ve taşkınlıklarını günden güne arttıran bu kavim, Allahü tealânın kendilerine gönderdiği kitâbın gösterdiği yoldan ayrıldılar. Kabîleler, devletin başına geçmek yarışına girdiler. Aralarındaki ayrılık ve başka memleket mes’eleleri yüzünden birbirlerine düştüler. İsrâîloğulları arasındaki fitnenin, kavga ve çekişmelerin sonu gelmez oldu. Nihayet Allahü teâlâ, üzerlerine Asûr devletini musallat kıldı. Esîr olup zelîl ve perîşân bir hayât sürmeye başladılar.
Elyesa’ (aleyhisselâm), vefâtına yakın Zülkifl (aleyhisselâm)ı yanına çağırıp, kendinden sonra, onu yerine Halîfe tâyin etti...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617929 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/617929.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT