BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Sen oku evladım oku! Ne olduğunu herkes duysun!"

 
 
Gladston: “Türkler medeniyetsiz bir ırktır... Kötülüklerini alıp gitmelidirler!”
 
Hasan, komutanının dağıttığı ilanı okuyordu:
-Osmanlı hükûmeti için ise; “hiçbir hükûmetin işlemediği kadar günah işlemiş, hiçbir millet onlar kadar günahkârlığa saplanmamış, hiçbiri onlar kadar değişime kapalı olmamıştır” ayrıca; “İlk Neo-Con: Gladston’un azgın ve saldırgan bir Evanjelik olduğunu, yürüyeceği siyasi yolun “Allah tarafından çizildiğine” îmân ettiğini, kendisini seçilmiş “Allah adamı” olarak görüyor. Bunu; kendine ait şu ifadesinden anlıyoruz; “Bütün varlığım; kutup yıldızı Hıristiyanlıktır.” İngiliz kaynaklarına göre de Gladston; “kendisinin dünyaya hususi bir vazifeyle gönderildiğini ve maksadının dünyada TANRI DEVLETİ kurmak olduğunu” düşünüyor. Bunun için de KÖLELİĞİ, SÖMÜRGECİLİĞİ müdafaa ediyor. İkisi için de temel, vazgeçilmez düşüncesi: “MEDENİ OLMAYANLARIN MEDENİLEŞTİRİLMESİ” teziydi. Bütün dünyanın bir Hristiyan imparatorluğuna dönüştürülmesinde kendisini Allah’ın yeryüzüne gönderdiği kahramanı olarak görüyor, Hristiyanlara ait topraklardan Müslümanların çıkarılması gerektiğine inanıyordu...
Bu inançla “yüzünü Balkanlara ve Türklere çevirmişti.”
Bulgar ve Ermeni komitacılığının baş tahrikçisi oldu.
İngiliz sömürgeciliğinin kanlı işgallerle yükseldiği bir dönemde ‘Neo-Con’ bir başbakandı o!
Gladston’a göre “Türkler medeniyetsiz bir ırktır... Kötülüklerini alıp gitmelidirler!” Eline bir Kur’ân-ı kerîm nüshası alarak; Avam Kamarası’nda konuşan Gladston’un meşhur cümlesi maksadını tam olarak göstermektedir: “As long as there were the followers of that accursed book, Europe would know no peace.” Türkçesini isterseniz okumayayım!
- Oku evladım oku! Ne olduğunu herkes duysun! Onlardan “hoş, insanı sevindirebilecek güzel bir cümle” zaten beklemiyoruz!
- Okurken içim sızlıyor da… “Hâşâ!” deyip başlayayım bari; “Bu lanet kitabın takipçileri oldukça Avrupa’ya sulh gelmeyecektir!” Hele şu keferenin ebedî saadetimizin kitabına, “Kur’ân-ı azîmüşşâna” kullandıkları ifadelere bak! Hiç biz onların kitaplarına, kıymet verdiklerine; aşağılayıcı böyle çirkin sözler söyleyebilir miyiz?
- Kâfirlerin ebediyen Cehennemlik olmaları ve azap görmelerinin hikmeti de burada apaçık görülüyor Hasan.
- Gladston bu konuşmayı; Ermeniler Van’da, Sason’da isyan çıkarsın diye yapmış güya. Bu mevzu bizimle alakalı. “Osmanlı’da Ermeni isyanı çıksın da ne olursa olsun” fikriyle hareket eden bu İngiliz kâfiri Gladston’un büyük ajitasyonu, kışkırtması, teşviki oluyormuş her tarafta. Gladston, bu isyanlarda, Müslümanların da nasıl katliamlara maruz kaldığını gösteren milletlerarası komisyon raporlarını bile görmeyi reddeden, kör bir fanatik!
- Kork Allah’tan korkmayandan!
- Ermenilerin zulüm derecesine varan isyanlarının temelinde gizli emperyalist dış devletler ile onların kontrolünde olan Ermeni Kilisesinin, yani EÇMİYAZİN KATAGİSOSLUĞU’nun rolü büyük. DEVAMI YARIN
 
 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617617 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ragip-karadayi/617617.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT