BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İyi arkadaş seçmenin önemi

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
İmanını güçlendirmek isteyen, îmânı güçlü olanlarla berâber olmalıdırİyi ibâdet yapmak isteyen, en güzel ibâdet yapanlarla, ihlâsla çalışanlarla beraber olmalıdır.
 
 
Bir babanın veya annenin evlâdına olan şefkat ve merhametinden daha çok kullarına merhamet eden Yüce Rabbimiz, insanları küfürden, dalâletten, sapıklıklardan, ahlâksızlıklardan, zulmetten, karanlıklardan, çirkinliklerden, bozukluklardan, kötülüklerden, kurtarmak için, onlara “Dîn” göndermiştir.
Umûmi bir tarif yapmak gerekirse “İslâm Dîni”, Allahü teâlânın, Cebrâîl ismindeki melek vâsıtasıyla, Sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisselâma gönderdiği, insanların, dünyâda ve âhirette rahat ve mesut olmalarını sağlıyan usûl ve kâidelerdir.
İslâm âlimlerinin buyurdukları  gibi, bütün üstünlükler, faydalı şeyler, İslâmiyetin içindedir. Eski semâvî dînlerin görünür-görünmez bütün iyilikleri, bütün güzellikleri İslâmiyetin içinde toplanmıştır. Bütün saadetler, muvaffakiyetler ondadır. Yanılmayan, şaşırmayan akılların kabul edeceği esaslardan ve ahlâktan ibârettir.
İslâm dîni, ahlâkı ve medeniyeti doğru bir şekilde öğrenilir ve öğretilirse, ona uygun yaşanırsa, bütün fertler, âileler, cemiyetler, hattâ tüm insanlık râhat eder, huzûr ve sükûn içerisinde, emniyet ve âsâyiş üzere yaşarlar.
Hikmet ehli zâtlar buyurmuşlardır ki:
Dünyâ ve âhiret saâdeti için, iyilerle berâber olmalıdır. İnsânın dîni, arkadaşının dîni gibidir.
İmanını güçlendirmek isteyen, îmânı güçlü olanlarla berâber olmalıdırİyi ibâdet yapmak isteyen, en güzel ibâdet yapanlarla, ihlâsla çalışanlarla beraber olmalıdır. Bu sûretle, o da, onlar gibi olur.
Büyüklerimiz, “Kim olduğun mühim değil, kiminle olduğun önemlidir” buyurmuşlardır. Bu konuyla ilgili birkaç hadîs-i şerîf meâli arz edelim:
“Kötü arkadaş, demirci körüğü gibidir. Üflenince, ateş kıvılcımları seni yakmazsa da, kokusu seni rahatsız eder.” [Buhârî]
“İyi arkadaş, güzel koku satan gibidir. Sana koku sürmese de, yanında bulunduğun müddetçe güzel kokusundan faydalanırsın.” [Müslim]
“En iyi arkadaş, sen Allah’ı andığında sana yardım eden, unuttuğunda ise sana hâtırlatandır.” [Hâkim]
İslâmiyet, iyi arkadaş, iyi iş ve iyi eş seçme dînidir. Çünkü âhirette kişi, bu dünyâda iken sevdiği kişiyle beraber olacaktır. Burada, bu sözlerimize delîl olarak, bir âyet-i kerîme ile bir hadîs-i şerîfi zikredebiliriz.
Allahü teâlâ, Kur'ân-ı hakîminde buyurmuştur ki: "Ey îmân edenler (inananlar)! Allah'tan korkun (sakının) ve doğrularla berâber olun.[Tevbe, 119]
Sevgili Peygamberimiz de "Kişi, arkadaşının dîni üzeredir; o hâlde, herhangi biriniz, kiminle arkadaşlık ettiğine baksın" buyurmuştur. [İnşâallah yarın da, bu konuya devam edelim.]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
597436 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/597436.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT