BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Uzaktan öğretime hazır mıyız? -2-

Yetenekli Kalemler
Facebook
Dünkü yazımızdaki uzaktan eğitim konusuna devam ediyorum...
İster eş zamanlı olsun, isterse eş zamanlı olmasın ister uzaktan ister yakından öğretim olsun, internet ortamında interaktif öğretimde, sınıfta veya hazırlanan bir materyalde, konuların öğrenciye öğretilmesinde;
1. Öğrencide;
a. Dersin amacını açıklayarak,
b. Dersin amacı ile öğrencinin yakın ve uzak hedefleri ile ilgi kurarak
c. Dersin öğrencinin günlük hayatındaki önemini anlatarak,
d. Konunun öğrencinin gelecekteki yaşantısı için önemini açıklayarak,
e. Daha değişik etkileme usulleri ile öğrenme isteği uyandırarak,
2. Konuyu, kolaydan zora doğru,
3. Küçük küçük bilgi parçacıkları yani küçük adımlar hâlinde,
4. Bu küçük adımları birbirini takip eden mantıki bir sıra ile tertipleyerek,
5. Önemli adımları yeterli tekrar yaptırarak,
6. Doğruyu buldurucu sorular şeklinde adımları sorulaştırarak, yani sorularla algoritmalar oluşturarak,
7. Her adımda öğrencinin cevap vermesini sağlayıp öğretime aktif olarak iştirakini sağlayarak,
8. Her sorulaştırılmış adımdan sonra doğru cevabı bildirip, geri bildirimde bulunarak,
9. Öğrenci doğru cevap verdiyse geri bildirimi teşvik ederek, yanlış cevap verdiyse doğru cevapla geri besleme sağlayarak,
10. Öğretim esnasında ara testler yaparak öğrencinin kendisini kontrol ederken öğrenilenlerin daha fazla akılda kalmasını sağlayarak,
11. Yer yer öğrencinin soru sormasına izin vererek,
12. Ve öğrencinin yaş durumuna göre ilgi alanları ile ders konuları arasında münasebet kurarak, öğrencilerin öğrendikleri konuları günlük hayatta veya bir meslek dalında, tatbik edebilmelerini sağlayarak yani öğrendiklerini kendilerine mal edebilmelerini sağlayarak öğretim yapılmalıdır” demektedir.
Şimdi, Millî Eğitim Bakanlığına saygılarımızla soruyoruz uzaktan öğretime hazır mıyız?
Yapılan öğretim hazırlıkları, yukarıda açıklanan faktörleri ihtiva ediyorsa (içeriyorsa) hazırız. Değilse çare ne? Çare, multimedyadan istifade ederek Sorularla Programlanmış Öğretim Metodu ile materyal hazırlamak. Multimedya, görme ve işitme ile desteklenmiş çok araçlı bir öğretim sistemidir. Saygılarımla…
           Mustafa Beşdere/Eğitimci Araştırmacı Yazar
 
 
 
 
ŞİİR
 
TÜRKİYE GAZETESİ
 
Mukaddes hazinesi
Asrın bayrağı, sesi
Âşıkların kalemi
Türkiye gazetesi
 
Huzurla dolar içi,
Görenler hakikati.
Kimsesizler kimsesi,
Türkiye gazetesi.
 
Saadeti, neşeyi,
Dağıtır merhameti;
Kavuşturur herkesi,
Türkiye gazetesi.
 
Yarım asrın direği.
Güneş gibi her yeri,
Okudukça görmeli,
Türkiye gazetesi.
 
Bizim Sayfa, kalesi.
Eker kalbe sevgiyi,
Vatan için ölmeyi,
Türkiye gazetesi
    Cüneyt Akçatepe
 
 
 
 
 
UNUTULMAZ İSİMLER
 
PİYALE PAŞA: Osmanlı tarihinin büyük denizcilerindendir. Doğum tarihi kesin olmamakla birlikte, 1515 olarak tahmin edilmektedir. 1526 Mohaç Seferi dönüşünde saray hizmetine alınarak Enderun’da yetiştirildi. Kapıcıbaşı ve Gelibolu Sancakbeyliği görevlerinde bulunduktan sonra Bahriye Beylerbeyliğine yükseltilerek, 40 yaşlarında Kaptan-ı deryâ oldu.
Bu devirde donanma-yı hümâyûn ve Cezayir donanması yılın on iki ayında Akdeniz’de seyredip, kuş uçurtmuyordu. Osmanlılar, Avrupa’da büyük devletler arasındaki dengenin bozulmaması için, Fransa Kralı İkinci Fransuva’nın annesinin yalvaran yardım taleplerini karşılamak üzere, Piyâle Paşa kumandasında büyük bir donanma gönderdi. Piyâle Paşa, 1555’te İstanbul’dan hareket etti. Turgut Reis’in de katıldığı donanma yardımda ve fetihlerde bulunarak, geri döndü. 1568 yılında on dört senedir şanla şerefle yürüttüğü Kaptan-ı deryalıktan Kubbe Vezirliğine getirildi. Böylece Osmanlı tarihinde vezirlik rütbesini alan ilk denizci oldu. Kıbrıs Seferinde vezir olarak donanmaya kumandanlık etti.
Piyâle Paşa, 21 Ocak 1578 yılında İstanbul’da vefat etti. İstanbul Kasımpaşa’daki kendi yaptırdığı câminin yanındaki türbesine gömüldü.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
615242 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yetenekli-kalemler/615242.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT