Yakub aleyhisselam

A -
A +
Hazreti Yakub'un on iki oğlu vardı. Bu yüzden, onun on iki oğlunun torunlarına Benî İsrail, yâni İsrailoğulları denilmiştir...

Yakub aleyhisselam, Kenan diyârında, (yâni Fenike denilen Sayda, Sûr ve Beyrut ile Filistin ve Sûriye’nin bir kısmından ibâret olan bölgede) yaşayan insanlara gönderilen peygamberdir... İsmi Yakub olup İbrânicede "Saffetullah", yâni “Allahü teâlânın sâf ve temiz kıldığı kul” mânâsına gelmektedir. Diğer adı İsrail olup “Allah’ın kulu” mânâsına gelmektedir. Yakub aleyhisselamın on iki oğlu vardı. Bu yüzden, onun on iki oğlunun torunlarına Benî İsrail, yâni İsrailoğulları denilmiştir...
Yakub aleyhisselam Şam’da veya Medyen’de doğdu. Babasının vefatından sonra annesinin tavsiyesi üzerine Harran’da bulunan dayısının yanına gitti. Orada uzun müddet kaldı. Dayısının kızı  ile evlendi... Orada iken Allahü teâlâdan vahiy gelip Kenan diyârı ahâlisine peygamber olarak vâzifelendirildiği bildirildi. Kendisine tâbi olanlarla birlikte Harran’dan ayrılıp Kenan diyârına gelip yerleşti... Yakub aleyhisselam insanları Hak dîne ve tek olan Allahü teâlâya inanmaya ve O’na ibâdet etmeye dâvet etti. Kenan diyârı ahâlisinden çok kimse ona îmân etti...
Yakub aleyhisselam oğulları Bünyamin ve hazret-i Yusuf’u diğer oğullarından çok seviyordu. Bu durumu kıskanan diğer oğulları ona hased ettiler. Onu babalarından bir hîleyle alıp kırlara götürdüler ve kervanların geçtiği yolun kenârındaki bir kuyuya attılar. Gömleğini çıkarıp kestikleri bir hayvanın kanıyla boyadılar. O kanlı gömleği babalarına getirip; “Biz kırda yarış ederken, Yusuf’u eşyâlarımızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş” dediler.
Yakub aleyhisselam hiç yırtık olmayan gömleğe bakıp oğlu Yusuf’u kurt yemediğini ve onun hayatta olduğunu anladı... İçli içli ağlayıp, kalbini Allahü teâlâya bağladı ve oturdu. Üzülüyor, fakat hâlinden de kimseye şikâyette bulunmuyordu. Hasret ve üzüntüsü sebebiyle ağlamasından dolayı gözlerine perde inmiş göremez olmuştu...
Atıldığı kuyudan bir kervancı tarafından çıkarılan ve Mısır’a götürülerek bir köle diye satılan Yusuf aleyhisselam, Mısır Mâliye Nâzırı tarafından satın alındı. Mâliye Nâzırının sarayında özel olarak büyütülen Yusuf aleyhisselam, Nâzırın ölümünden sonra Mâliye Nâzırı oldu. Aldığı ekonomik tedbirler sâyesinde, yedi sene müddetle devâm eden kıtlık esnâsında Mısır halkının rahat ve refâh içinde yaşamasını sağladı...
Yakub aleyhisselam Bünyamin dışındaki oğullarını buğday ve erzak almak üzere Mısır’a gönderdi. Yusuf aleyhisselam onları tanıdı ve ikrâmlarda bulunarak erzak verdirdi...
Kardeşleri bir defâ daha Mısır’a gelince Yusuf aleyhisselam bu sefer kendini onlara tanıttı. Gömleğini babasına gönderdi. Yakub aleyhisselam gömleği yüzüne gözüne sürünce gözleri açıldı...
Yakub aleyhisselam oğlunun dâveti üzerine bütün akrabâsını alarak Mısır’a gidip oğlu Yusuf aleyhisselama kavuştu... Yakub aleyhisselam oğlu hazret-i Yusuf’a kavuştuktan sonra oğullarıyla birlikte on seneden fazla yaşadı ve vefat etti. Kudüs yakınlarındaki Halîl-ür-Rahmân’da bulunan babası İshak aleyhisselamın yanına defnedildi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.