Misyonerlerin hain emelleri

A -
A +

Cumhuriyet gazetesinde Attila İlhan 14 Kasım 2003 tarihli "Hem Diyanet, Hem Ticaret..." başlıklı yazısında çok önemli konuya temas etmiştir: "... Şu ilginç bilgileri, günümüzle ilgili olarak; Dr. Ömer Turan, (Avrasya Coğrafyasında Misyonerlik Faaliyetleri) adlı çalışmasında veriyor; okuyup da hayrete düşmemek elde mi?" "XIX. yy'da Osmanlı toprakları (İncil ülkesi) sayılırdı. Misyonerlerin ifadesine göre: (Bu kutsal ve vaad edilmiş topraklar) silahsız bir Haçlı Seferiyle geri alınacaktır. Cumhuriyetle sonu gelmiş gibi görünen misyonerlik çalışmalarının 1980'li yıllarda, özellikle Protestanlar tarafından hızlandığı bir gerçektir. Üstelik bu faaliyet, sistemli ve programlı bir planın uygulanması gibi görünüyor; şöyle ki: Katolik Hıristiyanların lideri Papa, 22 Ocak 1991'de yayınladığı bildiride, onun yanı sıra, nüfusunun büyük çoğunluğu Protestan olan ABD'nin başkanının 3 Mart 1992'de verdiği söylevde; kilise öğretilerinin (inancının) a) Çökmüş olan komünist blok ülkelerine b) Üçüncü dünya ülkelerine c) İslam ülkelerine taşınması için misyonerler göreve çağırılmıştır." Protestanlığı yaymak ABD'nin devlet politikası iken; İslâm ülkelerinin çoğunda İslâmın esaslarını anlatmak suç sayılıyor. Atilla İlhan'ın "Yeni hedef, Avrasya hakları bölümünde şu gerçekler dile getiriliyor: "... Bu çoğrafya, Protestan misyonerlerin yayınlarında, daha açık ve net olarak, kuzey yarımküredeki 10. ve 40. paralelleri arasındaki bölge olarak tanımlanıyor; bölge Kuzey Afrika ve Türkiye içinde olmak üzere Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar ve bu doğrultuda Hindistan ve Çin'e kadar uzanmaktadır. Bilindiği üzere, bu bölgenin büyük kısmında Müslümanlar ve Türkler yaşamaktadır." (Avrasya Etüdleri sayı 16 kış 1999) Misyoner faaliyetleri: Attilla İlhan'ın "Türkiye Asya'nın Anavatanıdır" başlıklı yazısında: "... Misyonerlik yayınlarında, Türkiye'de tek tek bireylerden ziyade, aile (bazında) insanların Protestanlığa çevrilmeye çalışılması tavsiye edilmektedir. Türkler, (dünyada onların şimdiye kadar ulaşamadıkları en büyük topluluk; Türkiye ise (Ortadoğu'daki ekmek sepeti olarak" American Boaad Commissioners Foreign Missions misyonerlik teşkilatı raporunda ifade ediliyor ve "... 19. yy. ortalarında Türkçeye çevrilmiş olan İncil, 1998 yılında tekrar bugünkü Türkçeye çevrilerek basılmıştır. Türkiye'de Hıristiyan yayınlarının, radyo programlarının ve Hıristiyan filmlerinin gittikçe çoğaldığı ve Hıristiyanlık propagandası yapan yayınların basımı, yapımı ve dağıtımı bakımından şartların herhangi bir Batı demokrarisisi kadar elverişli olduğu" bildirilmektedir. "Kapı kapı gezilmek suretiyle beş milyon propaganda amaçlı kitap ve broşür dağıtılmıştır. Sadece 1992'de İncil'in propagandasını yapan 250 bin mektup postalanmıştır. Türk protestanları tarafından kutsal kitapları araştırma derneği kurulmuştur. Beş uluslararası radyoda haftada 12 saat Türkçe Hırıstiyanlık propagandası yapılmaktadır. (Buraya dikkat) İncil Türkiye'de yaşayan 14 azınlık grubun diline tercüme edilmektedir. 1993 itibariyle Hıristiyanlık propagandası yapan 40 Türkçe eser mevcuttur." Bu misyoner ABD teşkilatının raporuna göre: "Türkiye Türklerin değildir!" Bazı sözde aydınlar bu milleti uyutuyorlar. Daha ne kadar uyuyacağız.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.