Hazret-i Ali'nin bildirdiği dualar

A -
A +

"Ya Ali! Her kim her gün yirmi bir kerre (Allahümme bârik lî filmevti ve fî mâ ba'det mevti) derse..."

 

 

 

Sual: Peygamber efendimizin, bizzat hazret-i Ali'ye hitaben bildirdiği dualar var mıdır?

 

Cevap: Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn kitabında, Peyamber efendimizin hazret-i Aliye hitaben şöyle buyurduğu nakledilmektedir:

 

“Ya Ali! Uyumak istediğin zaman istiğfar söyle. Sübhânallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm oku ve Kul hüvallahü ehad suresini çok oku ki, o Kur’ân-ı azimin ışığıdır. Senin üzerine okumak vazife olsun Âyet-el kürsîyi ki, bir harfinde bin bereket, bin rahmet vardır. Her kim Sûre-i Mülkü yatacağı vakit okuyup, Allahümme a'sımnî bil islâmi kâimen ve a'sımnî bil islâmi, râkıden ve lâ tüşemmitnî adüvven ve lâ hâsiden, Allahümme innî e'ûzü bike min şerri nefsî ve min şerri külli dâbbetin ente âhızün binâsiyetiha ve es'elüke minel hayri küllihî der ise, Allahü teâlâ cin ve ins şerrinden ve her yaratılmışın şerrinden onu muhafaza eder.

 

Ya Ali! Sana bir üzüntü erişirse, Sübhâneke rabbî lâ ilâhe illâ ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül arşil azîm oku. O duayı oku ki, Cebrail aleyhisselam bana talim etmiştir: Allahümme innî es'elüke afve vel âfiyete fiddîni veddünyâ vel âhırete.

 

Ya Ali! Allahü teâlâyı gam, gussa vaktinde zikret ve Yâ hayyü yâ kayyümü yâ lâ ilâhe illâ ente rahmetike estegîsü fağfirli ve eslihlî şe'nî ve ferric hemmî  söyle.

 

Ya Ali! Bir zalimden korkar isen, Ya ilahe, Cebraile ve İsrafile ve Mikaile ve Azraile ve ya ilahe İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve münzelit Tevrati vel İncili vez Zeburi vel Fürkan, Kün lî, caren min fülanibni Fülan, min keza ve keza söyle.

 

Sefer edeceğin zaman, Yâ erda Âmentü birabbî ve rabbiki Allahüllezî lâ ilâhe illâhüvellezî halakanî ve halekaki e'ûzü billâhi min şerri ki ve min şerri mâ yedübbü aleyki. Ve min şerri külli üsûdin ve esedin. Ve min şerri vâlidin ve mâ veledin söyle.

 

Ya Ali! Her kim her gün yirmi bir kerre Allahümme bârik lî filmevti ve fî mâ ba'det mevti derse, Allahü teâlânın ona dünyada verdiği nimetleri hesapsızdır.

 

Ya Ali! Her gün on kerre Elhamdülillah kable külli ehadin ve elhamdülillahi ba'de külli ehadin velhamdülillah yebka rabbünâ yefnâ küllü ehadin velhamdülillahi alâ külli hâlin derse, Allahü teâlâ o kimseyi büyük günahı olsa da affeder.”

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe 13 Nisan 2024 22:28

Allahım razı olsun İnşallah hocam