Üstadını incitene darılmayan...

A -
A +

“Üstadını incitene darılmaz, gücenmez isen, köpek senden daha iyidir!..” 

Sual: Ehli sünnet âlimlerine dil uzatanlara tavır koymamak, inancın zayıflığından mı ileri gelmektedir?

Cevap: Bu konuda İmâmı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki:

“Muhabbet, sevgilinin dostlarını sevmeyi, düşmanlarına düşmanlık etmeyi icap eder. Bu sevgi ve düşmanlık, sadık olanlarda çalışmaksızın, zahmet çekmeksizin kendiliğinden hasıl olur. Dostun dostları güzel görünür ve düşmanları çirkin ve fena görünür.

Seviyorum diyen bir kimse, sevgilisinin düşmanlarından kesilmedikçe sözünün eri sayılmaz. Buna münafık, yani yalancı denir. Şeyhülislâm Abdüllah-i Ensârî hazretleri buyuruyor ki:

“Ebül-Hüseyn bin Sem'ûn, bir gün hocam Husrî'yi incitmişti. O andan beri, kalbimde ona karşı soğukluk duyuyorum.” Büyüklerin meşhur olan;

“Üstadını incitene darılmaz, gücenmez isen, köpek senden daha iyidir” sözünü burada hatırlatmak yerinde olur.

Muhabbetin şartı, Kur’ân-ı kerimde ve hadis-i şerifte bildirilmektedir. Âyet-i kerimelerden anlaşıldığına göre, Allahü teâlânın düşmanlarını sevmek, insanı Allahü teâlâdan uzaklaştırır. Teberri etmedikçe, tevelli olmaz. Yani uzaklaşmadıkça, dostluk olmaz. Fakat bu, bazılarının yaptığı gibi, insanı, Eshab-ı kiramı sevmemek yoluna saptırmamalıdır. Çünkü, düşmanlık, düşmanlara olacaktır.

Ümitli olunuz! İki şey sizde varsa, hiç üzülmeyiniz! Biri, bu parlak dinin sahibine uymak, ikincisi de, dini öğrendiğiniz zatın büyüklüğüne inanmak ve onu sevmektir. Allahü teâlâya sığınınız ve Ona yalvarınız ki, bu iki büyük nimette gevşeklik olmasın. Bu ikisi olunca, başka şeylerin düzelmesi kolaydır.

İyi biliniz ki, bu yola bağlı olanları beğenmemek, öldürücü zehirdir. Bu büyüklerin sözlerine, işlerine karşı gelmek, insanı sonsuz felakete götürür, uçuruma sürükler, hele kendi rehberini beğenmez, ona karşı gelirse, üstadını incitirse, neye varacağını düşünmelidir!

Bu büyüklere inanmayanlar, bunların bereketlerine kavuşamaz. Bunlara karşı gelenler, her zaman ziyan eder, aldanır. Rehberin  her işi, her sözü iyi ve güzel görünmedikçe, onun yüksekliklerinden hiçbirine kavuşamaz. Eline bir şeyler geçerse, istidraç olup, sonu yıkım ve çöküntü olur. Üstadını sevmekle beraber, içinde ona karşı kıl kadar bir beğenmemek bulunursa, bunu kendisi için felaket, yıkım bilmelidir.”

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.