BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Kendini nasıl buluyorsun?"

Menkıbeler
Abdüllatif Uyan
Facebook
Evliyânın büyüklerinden olan Abdullah bin Hubeyk hazretleri, Antakya’da ikâmet etti.
Aslen Kûfe’lidir.
Çok ibâdet yapardı.
Kendisi şöyle anlatıyor:
Bir âbid vardı.
Onu ziyâret için yanına gittim.
Bir ara sordum ki:
“Kendini nasıl buluyorsun?”
Cevâben;
“Günâhı çok, sevâbı az, yolculuğu uzun olan biri gibi buluyorum” dedi.
Yine sordum:
“Azığın nedir?”
Cevap olarak;
“Tek sermâyem, Onun affından ve mağfiretinden ümitli olmamdır” dedi.
● ● ●
Yine o anlatıyor:
Biri, Resûlullaha geldi.
Ve suâl etti ki:
“Yâ Resûlallah! Dünyâlık elde etmek gâyesiyle gazâya giden kimse için ne buyurursunuz?”
Efendimiz dinledi.
Ve buyurdu ki:
“Onun için, hiç sevap yoktur.”
● ● ●
Bu zât bir sohbetinde de;
"Bu dünyânın çirkinliğini anlamadıkça, ona düşkünlükten kurtulamazsınız. Ona düşkün olunca da, âhirette felâketten kurtulmak hiç mümkün olmaz" buyurdu.
Ve ekledi:
"Dünyâyı sevmek, günahların başıdır" hadîs-i şerîfi, buna delîldir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
608153 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/608153.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT