BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Seni Allah için âzât ettim"

Menkıbeler
Abdüllatif Uyan
Facebook
Abdullah bin Ömer (radıyallahü anh), hayrı hasenâtı, köle âzât etmeyi çok severdi.
Her işini Allah için yapardı.
Yüzüğünün taşında;
“Abedellahe lillah" yazılıydı.
Mânâsı şu idi:
“Allah’a, Allah için ibâdet etti."
Dünyâyı hiç sevmezdi.
Nitekim Câbir bin Abdullah;
"Hazret-i Ömer ve oğlu Abdullah’tan başka, içimizde dünyâya meyli olmayan kimse yoktur" derdi.
● ● ●
İmâm-ı Nâfî, bu zâtın âzâtlısıdır.
Onu, on bin dirheme satın alıp;
“Seni Allah için âzât ettim" dedi.
Bir kölesini ibâdette görseydi.
Onu, hemen âzât ederdi.
Bâzıları Ona derlerdi ki:
"Onlar hâlis ibâdet yapmıyorlar.
Böyle görünüp seni aldatıyorlar!"
O cevâben derdi ki:
"Hayır için aldanmak da iyidir."
Âzâtlısı olan İmâm-ı Nâfî;
“Abdullah bin Ömer, (bin) kişi âzât etmedikçe ruhunu teslîm etmedi" demiştir.
Yine o anlatıyor ki:
“Çok az yemek yerdi.
Ayda bir kez et yiyordu.
Bir de misâfir geldiğinde.
Veyâ Ramazân-ı şerîfte.
Bir şeyi, biraz fazla sevseydi.
Onu, hemen bir fakîre verirdi.
Üstelik de çok sevinirdi.
Velhâsıl bu büyük sahâbî,
“Sevdiğiniz şeyleri vermedikçe, iyiler derecesine erişemezsiniz” âyet-i celîlesiyle amel ederdi...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618382 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/618382.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT