BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Şu talebeyi götürebilirsiniz!"

Çandarlı Hayreddîn Paşa, Orhaniye medresesinde talebe iken bir gün Sultân Orhan geldi.
Onu kapıda karşıladılar:
Ve “Hoş geldiniz” dediler.
Sultan Orhan dedi ki:
“Başmüderrisle görüşeceğim.”
“O, namaz kılıyor Sultânım, hemen çağıralım!” dediler.
“Hayır, biz bekleriz” dedi.
Evet, yanlış okumadınız.
Bir Osmânlı pâdişâhı medreseye gelmiş, baş müderrisle görüşmek için makâmında onu bekliyor.
Hani, bugünkü tâbirle;
Bir cumhurbaşkanı, bir üniversiteye gitmiş, rektörle görüşebilmek için odasında onu bekliyor.
Derken baş müderris geldi.
Görüşüp sohbet ettiler.
Ve Sultân, müderrise;
“Hocam, yakında bir gazâya çıkacağız. Bize, yol boyunca danışacağımız, sorup fetvâ alacağımız bir âlime ihtiyâcımız vardır” dedi.
O zaman baş müderris, Alaaddîn Esved hazretleriydi.
“Başüstüne Sultânım" dedi.
Ve talebeleri tek tek süzdü.
Çandarlı Kara Halîl'i gösterip;
“Şu talebeyi götürün!” dedi.
Henüz medrese talebesi olan Kara Halîl, bir sefer müddetince müşâvirlik yaptı Sultâna.
Pâdişâh, onun onayını almadan kalkışmadı bir işe.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
621785 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/621785.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT