BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kamçının ucundaki kandil!..

Devs kabîlesinin reisi Tufeyl, hicretten önce Mekke’de îmâna gelmişti. Kavmini îmâna dâvet için Resûlullah’tan bir alâmet, işâret, kerâmet istedi.
Efendimiz kabul buyurdu.
Ve ellerini açıp;
“Yâ Rabbî! Buna bir kerâmet ihsân eyle” diye duâ etti.
Duâsı kabul oldu.
Tufeyl’in alnında bir (Nûr) parlamaya başladı.
Tufeyl ellerini açıp:
“Yâ Rabbî! Bu nûru yüzümden başka yere naklet” diye duâ etti.
Duâsı kabul edildi.
Nûr yüzünden gitti.
Kamçısının ucunda (kandil) gibi parlamaya başladı.
Kabîlesi bunu gördüler.
Böylece Tufeyl’e inanıp topluca îmânla şereflendiler...
● ● ●
Bir kimse de sol eliyle yemek yiyordu.
Efendimiz onu görüp;
“Sağ elinle ye!” buyurdu.
O kimse:
“Sağ elim hareket etmiyor” dedi.
Hâlbuki hareket ediyordu.
Bilerek yalan söylemişti.
Efendimiz duâ etti ki:
“Sağ elin hareket etmesin!”
Bu duâsı kabul olundu.
Sağ eline bir şey oldu.
O elini ağzına götüremiyordu.
Hem de ölünceye kadar...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
622337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/622337.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT