BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Terzilerin ve âlimlerin pîrî"

Dünyada ilk kitap yazan ve iğne ile ilk dikiş diken İdrîs aleyhisselamdır. Daha önce, insanlar deriden elbiseler giyerlerdi...

İdrîs aleyhisselam, Kur'ân-ı kerîmde ismi geçen peygamberlerdendir. Âdem ve Şît aleyhimüsselâmdan sonra insanlar madden ve mânen bozuldular. Kâbil'in evlâdından bir topluluğa peygamber olarak gönderildi... Allahü teâlâ, kendisine otuz "sahîfe" [forma] gönderdi. Eski Yunânlıların Hermes dedikleri kimse ve daha sonraki filozofları, fizik, kimyâ ve tıb bilgilerini, İdrîs aleyhisselâmın kitâbından çaldılar. Kalem ile kitaplar yazan ve iğne ile ilk dikiş diken hazret-i İdrîs'tir. Daha önce, deriden elbiseler giyilirdi... Bu sebeple kendisine "Terzilerin ve âlimlerin Pîrî" denilmiştir.
***
İdrîs aleyhisselam, uzun seneler insanları hak dîne dâvet etti. Yeryüzünün meskûn yerlerini dört bölgeye ayırıp her birine bir vekil tâyin etti.
Bir müddet sonra Aşûre gününde göğe (semâya) kaldırıldı. Dünyada yaşadığı ömrünün sonuna doğru Azrâil aleyhisselam, kendisini ziyârete geldi. İdrîs aleyhisselam; "Bir anlık benim rûhumu al!" dedi. Bunun üzerine Allahü teâlâ, Azrâil aleyhisselama; "Onun rûhunu al!" diye vahyetti. Azrâil aleyhisselam da emri yerine getirdi. Ancak, Allahü teâlâ, İdrîs aleyhisselamın rûhunu iâde etti. İdrîs aleyhisselam, Azrâil aleyhisselama; "Beni semâlara götür. Cennet'i ve Cehennem'i göreyim" dedi. Allahü teâlâ, hazret-i Azrâil'e onu semâya götürmesini, Cehennem'i ve Cennet'i göstermesini vahyetti...
İdrîs aleyhisselama Cehennem gösterildi. Cennet'e götürüldü. Cennet'e girince, çıkmak istemedi. Kendisine; "Niçin çıkmıyorsun?" diye sorulunca; "Allahü teâlâ, 'Her nefis ölümü tadacaktır' buyurdu. Ben ise ölümü tattım. Yine Allahü teâlâ, 'Herkes Cehennem'e uğrayacaktır' buyurdu. Ben oraya uğradım. Allahü teâlâ, 'Onlar oradan [Cennetten] çıkmayacaklardır' buyurdu. İşte ben bunun için Cennetten çıkmak istemem" dedi...
Bunun üzerine Allahü teâlâ, hazret-i Azrâil'e vahyedip, İdrîs aleyhisselamın Cennette kalmasını bildirdi. İdrîs aleyhisselam böylece Cennette kaldı...
***
İdris aleyhisselâmın semâya çıkarılmasından sonra insanlar azdı, doğru yoldan ayrıldı. Bu arada onun ayrılığına dayanamayanlar bir sûretini (heykelini) yaptılar. Daha sonra çeşitli canlıların heykelleri de yapıldı. Zamanla insanlar putlara yani heykellere tapınmaya başladılar. Böylece putperestlik meydana çıktı...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
583783 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/583783.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT