BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Garipleri, fakirleri hor görme!..

Ahmet Demirbaş
Facebook
Süleyman aleyhisselâm Allahü teâlâya niyâzda bulundu:
- Yâ Rabbî, fakirlerin sâlih olanlarını çok seviyorsun. Ahırette bunlara ne mükâfat vereceksin?
Allahü teâlâ buyurdu ki:
- Yâ Süleyman! Fakir ve sâlih olan kullarıma neler ikrâm edeceğimi ben bilirim. Onların bazılarını Cenette Peygamberlerle arkadaş edeceğim. Her fakir bir peygamberle aynı taht'a oturacaktır.
- Yâ Rabbî o zaman, Cennette benim arkadaşım olacak fakiri bildir!
- Yâ Süleyman! İkindi vakti şehrin kuzey tarafına çık, orada rastlayacağın kimse senin Cennetteki arkadaşındır.
Hazret-i Süleyman, ikindi vakti o tarafa gitti. Orada, üzerinde eski elbiseler bulunan ihtiyar bir fakir gördü. Sırtında da odun yükü vardı. Dinlenmek maksadıyla biraz oturdu. Yanına varıp selâm verdi. İhtiyar:
- Ve aleykümselâm yâ Nebiyyallah! diye selâmını aldı.
Sonra hazret-i Süleyman sordu:
- Ey ihtiyar, sırtındaki bu odunlar nedir?
- Her gün dağa gider, sırtımla bu odunları getirip satar, onunla çocuklarımın nafakasını temin ederim.
- Ey ihtiyar bu şekilde çalışmakla çok yoruluyorsun. Yanıma gel, sarayımda benimle beraber yiyip içersin. Seninle aynı tahtta oturalım sen de benimle beraber sultan ol!
- Yâ Süleyman! Bu geçici dünyada ben, saltanata tâlip olmak istemem. Ben hâlimden memnunum. Allahü teâlâ sana saltanat vermiş, bana da fakirlik ihsân buyurmuş. Sultanlığın sana mübârek olsun.
- Mademki, saltanatımı paylaşmak istemiyorsun, sana maaş bağlayayım. Bu yaştan sonra, sen ve çoluk-çocuğun rahat etsin!
- Yâ Süleyman! Ben bu hâlimle daha rahatım, huzûrluyum.
İhtiyarın bu cevabı üzerine hazret-i Süleyman buyurdu ki:
- Ey aziz, sana müjdeler olsun. Burada teklîfimi kabul etmedin, fakat Cennette arkadaşım olacaksın! Bunu bana Allahü teâlâ haber verdi.
Hâline şükredip, o hâliyle Allahü teâlânın emirlerini yerine getirmeye çalışan, ona isyân etmeyen nice fakirler, âhırette büyük nimetlere kavuşacaklardır. Âhırette, peygamberlerle, şehîdlerle beraber olacaklardır. Bunun için böyle sâlih fakirleri, garipleri hor görmemeli, onların kalbini kırmamalı; hayır dualarını almalıdır...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
584139 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/584139.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT