BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Sana vasiyet ederim yâ Alî!"

Ahmet Demirbaş
Facebook
"Yâ Alî! İyi bahtlı olanın üç nişânı vardır: Helâl yer. İlim meclisinde hâzır olur. Beş vakit namâzı imâm ile kılar..."
Emîr-ül mü'minîn Hazret-i Alî (radıyallahü teâlâ anh) şöyle rivâyet etmiştir: 
Resûlullah "sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem" bir gün beni huzûr-u şerîflerine çağırdı ve buyurdular ki:
-Yâ Alî! Bana, Harun'un Musa'ya yakınlığı gibisin. Yalnız benden sonra Resûl gelmez. Sana vasiyet ederim, dinleyip, ezberlersen, şükredenlerden olursun ve şehîd olursun. Allahü teâlâ hazretleri seni kıyâmet gününde fakîh ve âlim olarak diriltir...
Yâ Alî! Bil ki mü'minin üç alâmeti olur: Namâz kılmak, oruç tutmak ve sadaka vermek. Münâfıkın da üç alâmeti olur. Başkalarının yanında namâzın rükû'unu ve sücûdunu [secdesini] tam yapar. Tenhâda hiçbir rüknü yerine getirmez. Methettikleri zamân seve seve yapar. Allahü teâlâ hazretlerini açıkta çok zikreder. Yalnız kalınca Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerini unutur...
Yâ Alî! Zâlimde de üç alâmet olur: Kendinden aşağı olana kahreder [baskı yapar]. Kâdir olduğu [gücü yettiği zamân] halkın malını zor ile alır. Nereden yiyip, giyindiğini hiç incelemez...
Yâ Alî! Kıskançlarda da üç alâmet olur: Herkesin huzûrunda, karşısındakine yaltaklanır. Gıyâbında onu gıybet eder. Her kime musîbet erişirse, sevinir...
Yâ Alî! Tembeller için de üç alâmet olur: Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin tâatinde tembellik eder. Kusurlu amel eder. Ameli zâyi olur [boşa gider]. Namâzı tehir eder. Hattâ vaktini de geçirir...
Yâ Alî! Tevbe eden kimsede üç alâmet olur: Harâmlardan perhîz eder [kaçınır]. İlim öğrenmekte gayretli olur. Nasıl ki, göğüsten [memeden] çıkan sütün geri girme ihtimâli olmadığı gibi, günâha bir daha geri dönmez...
Yâ Alî! Akıllı kimsede üç alâmet olur: Dünyâyı hor, zelîl tutar. Cefâlar çeker. Kıtlık vaktinde sabreder...
Yâ Alî! Sabredende de üç alâmet olur: Kendini ziyâret etmeyenleri kendisi ziyâret eder. Onu mahrûm edenlere bağışta bulunur. Kendine zulmedenlere karşı durmaz; karşı koymaz...
Yâ Alî! Ahmak olanın üç nişânı vardır: Allahü teâlâ hazretlerinin farzlarında tembellik eder. Abes sözleri çok söyler. Allahü teâlâ hazretlerinin mahlûklarına eziyet eder.
Yâ Alî! İyi bahtlı olanın üç nişânı vardır: Helâl yer. Kendi şehrindeki ilim meclisinde hâzır olur. Beş vakit namâzı imâm ile kılar...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
584263 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/584263.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT